Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie III – Zdobywcy na miesiąc: wrzesień 2017

 

PLANUJEMY:
• 04.09.2017 – godz. 17.30 – ZEBRANIE ORGANIZACYJNE z Panią Dyrektor w sali gimnastycznej; potem zebranie organizacyjne dla Rodziców gr. III z nauczycielkami w sali Zdobywców
• 20.09.2017 – godz. 9.15 – KONCERT (w przedszkolu)
• 27.09.2017 – godz. 9.00 – TEATRZYK (w przedszkolu)

 

Przedszkole drugi dom 01.09. – 08.09.2017
– Przestrzeganie wspólnie ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie;
– Współdziałanie podczas zabaw, gier, tańców integracyjnych;
– Dostrzeganie swojej niepowtarzalności i niepowtarzalności innych, szanowanie jej;

Wspomnienia z wakacji 11.09. – 15.09.2017
– Oglądanie zdjęć, ilustracji, słuchanie wierszy, opowiadań;
– Odwoływanie się do własnych obserwacji w celu zwrócenia uwagi na piękno naszego krajobrazu;
– Zwracanie uwagi na charakterystyczne cechy wybranych regionów;

Bezpieczna droga do przedszkola 18.09 – 22.09.2017
– Poznawanie różnych środków transportu: lądowego, powietrznego, wodnego;
– Poznawanie znaczenia pasów, sygnalizacji świetlnej, znaków drogowych;
– Zaznajamianie z zasadami ruchu drogowego z wykorzystaniem zabaw tematycznych, literatury, wycieczek;
– Poznawanie wybranych pojazdów, w tym specjalistycznych (straż pożarna, policja, karetka pogotowia);
– Nazywanie figur geometrycznych;
– Określanie położenia w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko;

Jesień w parku i w lesie 25.09 – 29.09.2017
– Oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu, nazywanie ich; wyjaśnianie zjawiska usychania liści;
– Rozpoznawanie drzew po ich liściach i owocach;
– Zbieranie owoców drzew, wzbogacanie nimi kącika przyrody; wykorzystywanie owoców w działalności plastycznej, technicznej, matematycznej oraz w inny, niestandardowy sposób;
– Poznawanie wybranych przedstawicieli grzybów jadalnych (borowik, pieprznik jadalny, maślak) i niejadalnych (muchomor sromotnikowy);
– Pokazywanie na wybranych przykładach (jeż, wiewiórka, bocian) jak zwierzęta przygotowują się do nadchodzącej zimy (zasypiają, gromadzą zapasy, odlatują do Afryki); zwracanie uwagi na zmiany w wyglądzie zwierząt (zmiana ubarwienia, gęstnienie futra, piór);
– Nazywanie figur geometrycznych;
– Określanie położenia przedmiotów w przestrzeni; stosowanie określeń: na, pod, przed, za, wysoko, nisko;

Doskonalimy:
– Samodzielność w toalecie, przy posiłkach, ubieraniu i rozbieraniu się;
– Przeliczanie na miarę możliwości;
– Liczenie: wyrazów w zdaniu, sylab w wyrazie, głosek w wyrazie;
– Syntezę i analizę słuchową (sylabową i głoskową) wyrazów;
– Sprawność manualną (wycinanie, wydzieranie, manipulowanie materiałem przyrodniczym, rysowanie po śladzie, kolorowanie);
– Czytanie globalne w związku z realizowaną tematyką; dobieranie wizytówek do ilustracji; rozpoznawanie własnych wizytówek;

Doskonalimy umiejętności w zakresie kształtowania pojęć matematycznych:
– Posługiwania się liczebnikami głównymi i porządkowymi w zakresie 10;
– Dodawania i odejmowania w zakresie 10, na miarę możliwości z użyciem liczmanów;
– Konstruowania gier – odmierzania wspólną miarą;
– Tworzenia zbiorów według określonej cechy; określania liczebności zbioru cyfrą;
– Porównywania liczebności zbiorów z użyciem wyrażeń „tyle samo”, „o jeden więcej/mniej”;
– Różnicowanie lewej i prawej strony ciała;
– Symetrii własnego ciała;

NASZE WIERSZE
Dobry kolega
Dobry kolega jest:
Grzeczny, miły, uśmiechnięty
Do zabawy zawsze chętny.

NASZE PIOSENKI
Przedszkole drugi dom
1. Gdy dzień wstaje i wita świat,
ranną porą wstaję i ja.
Mama pomaga ubierać się,
do przedszkola prowadzi mnie.
Ref. Ja chodzę tam co dzień,
obiadek dobry jem,
a po spacerze w sali
wesoło bawię się,
kolegów dobrych mam,
nie jestem nigdy sam,
przedszkole domem drugim jest.
2. Czasem rano trudno mi wstać.
Chciałoby się leżeć i spać,
lecz na mnie auto czeka i miś.
W co będziemy bawić się dziś?
Ref. Ja chodzę tam co dzień…
3. Zamiast mamy Panią tu mam,
bardzo dużo wierszyków znam.
Śpiewam i tańczę, wesoło mi
i tak płyną przedszkolne dni.
Ref. Ja chodzę tam co dzień…