Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie III – Zdobywcy na miesiąc: wrzesień 2018

 

„Ja i moi koledzy”
1. Poznajemy zasady zgodnego funkcjonowania w grupie – cichej, zgodnej zabawy, stosowania zwrotów grzecznościowych, porządkowania miejsca pracy i zabawy, poszanowana własnych i cudzych rzeczy, wzajemnej pomocy.)
2. Rozumiemy konieczność ich przestrzegania.
3. Dostrzegamy i wyszukujemy różnice i podobieństwa wśród kolegów (np. w wyglądzie, upodobaniach, zainteresowaniach.) oraz zabawkach (wielkość, kolor, przeznaczenie, sposoby ich wykorzystania.)
4. Podejmiemy próby rozpoznawania i nazywania emocji własnych i kolegów oraz wyrażania ich w sposób kontrolowany, bezpieczny dla siebie i innych.
5.Utrwalamy umiejętności samodzielnego zakładania i zdejmowania butów i ubrań, posługiwania się sztućcami, poprawnego chwytu i korzystania z kredek, pędzli, nożyczek podczas wycinania.
6. Poznajemy schematu własnego ciała – 4, 5-latki, z uwzględnieniem stron prawej i lewej prawej.) – 5-latki
7. Określamy miejsca położenia przedmiotów w przestrzeni (na, pod, przed, za, 4-latki, obok, między, z prawej, lewej – 5-latki.

„Poznajemy zasady ruchu drogowego”
1. Poznajemy funkcję, zastosowanie i zasady poruszania się po drogach niektórych pojazdów.
2. Dowiadujemy się jakie zagrożenia stanowią pojazdy kołowe w ruchu drogowym dla innych kierowców i pieszych.
3. Zapoznajemy się z zasadami bezpiecznego poruszania się po chodniku oraz koniecznością przekraczania jezdni w wyznaczonych miejscach (pasy)
4. Utrwalimy znaczenie znaków drogowych i konieczność stosowania się do przepisów ruchu drogowego.
5. Rozpoznajemy i stosujemy się do kolorów świateł sygnalizatora – rozumiemy ich znaczenie w ruchu drogowym, właściwie reagujemy na sygnał wzrokowy.
6. Rysujemy po śladzie, 5-latki, kolorujemy obrazki 4,5-latki

„Piękna nasza Polska cała”
1. Opowiadamy o swoich wakacyjnych wspomnieniach, spostrzeżeniach, przygodach i miejscach w których byliśmy latem.
2. Nazywamy i wskazujemy na obrazkach, 4, 5-latki i mapie Polski, 5-latki różne regiony kraju (góry, jeziora, morze Bałtyckie, ważniejsze miasta, rzeki itp.
3. Utrwalamy zasady bezpiecznego postępowania podczas kąpieli wodnych, przebywaniu na słońcu, wycieczek pieszych oraz środkami lokomocji.
4. Uświadomiamy sobie zakaz zrywania nieznanych owoców i roślin.
5. Zakładamy kącik pamiątek wakacyjnych – w miarę możliwości przynosimy do przedszkola wakacyjną pamiątkę związaną z odpowiednim regionem lub krajem (np. widokówkę, kamyk, muszelkę itp.)
6. Opowiadamy.treść obrazków, dobieramy brakujące elementy do obrazka, dobieramy obrazki do pary.
7. Dzielimy wyrazy na 2, 3 sylaby np. pił-ka, klo-cki, ba-lo-ny, la-ta-wiec itp.

NASZA PIOSENKA
„Grzeczne słówka”
A. Galica

Dziękuję, przepraszam i proszę
– trzy słówka za małe trzy grosze.
I grzeczny królewicz, i grzeczna królewna
znają te słówka na pewno.
To przecież niewiele kosztuje,
gdy powiesz uprzejmie: dziękuję!
Korona ci z głowy nie spadnie na pewno
– nawet, gdy jesteś królewną.
Trzy słówka za małe trzy grosze
– dziękuję, przepraszam i proszę.

NASZ WIERSZa