Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie III – Zdobywcy na miesiąc: wrzesień 2021

 

TO JESTEM JA
– Poznajemy się nawzajem, potrafimy się przedstawić
– Potrafimy podać wybrane cechy fizyczne swojego ciała: płeć, wiek, kolor oczu.
– Wskazujemy wymienione części ciała
– Określamy swoje cechy fizyczne: wzrost, wiek, kolor oczu.
– Uczymy rozpoznawać swoje miejsce w szatni oraz półeczkę oznaczoną imieniem- zapoznajemy się z zapisem graficznym imienia.
– odpowiadanie na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
– porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).

CO SŁYCHAĆ W PRZEDSZKOLU
– Uczymy się przestrzegać ustalonych umów i zasad regulujących współżycie w grupie
– Nie przeszkadzamy innym dzieciom w zabawie
– Uczestniczymy w zabawach organizowanych przez nauczyciela
– Stosujemy formy grzecznościowe względem dzieci i dorosłych ( w domu, w przedszkolu, na ulicy).
– Uczymy się odpowiadać na zadane pytania całym zdaniem.
– Skupiamy uwagę na treściach przekazywanych przez nauczyciela.
– porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).

JAK BYĆ SUPERBEZPIECZNYM
– Poznawanie zasad ruchu drogowego w celu bezpiecznego poruszania się po ulicach (pod opieką osoby dorosłej).
– Przestrzegamy umów dotyczących zgodnego funkcjonowania w grupie.
– Rozpoznajemy różne odgłosy, dźwięki dochodzące z bliskiego otoczenia
– Poznajemy wybrane znaki drogowe
– Porównujemy takie same obrazki, odszukujemy różnice
– Odszukujemy przedmioty o różnych kształtach

JAKIE SĄ SUPERMOCE
– Dowiadujemy się, jak zbudowane jest nasze ciało
– Poznajemy zmysły, jakie posiada każdy człowiek
– Dowiadujemy się, jakie emocje można odczuwać
– Rozmawiamy o swoich zainteresowaniach
– Dowiadujemy się, co oznacza powiedzenie „włosy stanęły dęba”.
– Nazywamy przedmioty, określamy ich kolor
– Określamy, jakie barwy skrywają jesienne liście
– Używamy określeń: dużo, mało
– Liczymy na palcach
– Klasyfikujemy przedmioty ze względu na ich wielkość i przynależność

KIEDY PANI JESIEŃ OBCHODZI URODZINY
– Obserwujemy zmiany zachodzące w przyrodzie, w bliskim otoczeniu przedszkola
– Tworzymy kącik przyrody
– Obserwujemy drzewa, gromadzimy owoce i warzywa- utrwalamy ich nazwę, kolorystykę, wykorzystanie.
– Poznajemy grzyby jadalne i niejadalne
– Dowiadujemy się, co się dzieje ze zwierzętami jesienią
– Nazywamy przedmioty, określamy ich kolor
– Określamy, jakie barwy skrywają jesienne liście
– Używamy określeń: dużo, mało
– Liczymy na palcach
– Klasyfikujemy przedmioty ze względu na ich wielkość i przynależność