Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie IV – Eksperci na miesiąc: grudzień 2019

 

KALENDARIUM
– 03.12.2019 – wycieczka autokarowa do FABRYKI BOMBEK w Warszawie; wyjazd z przedszkola około godziny 09.30 po śniadaniu; powrót w porze obiadowej; na miejscu przewidziane oglądanie procesu powstawania szklanych bombek, ich zdobienia oraz warsztaty dla dzieci – zdobienie szklanej bombki
– 06.12.2019 – MIKOŁAJKI w naszej grupie
– 09.12.2019 – przed obiadem – SPOTKANIE Z PIELĘGNIARKĄ – wycieczka do SP NR 2
– 12.12.2019 – przed obiadem – SPOTKANIE Z MIKOŁAJEM – zabawy taneczne, konkursy, wręczanie prezentów, zdjęcia z Mikołajem – tylko dla dzieci
– 17.12.2019 – godz. 16.15 – SPOTKANIE WIGILIJNE – prezentacja JASEŁEK, spotkanie przy wigilijnym stole

ZAPRASZAMY RODZICÓW
dnia 17.12.2019 o godzinie 16.15
NA UROCZYSTE SPOTKANIE WIGILIJNE

Prosimy przygotować dla dziecka strój: biała bluzka koszulowa z długim rękawem, dziewczynki dodatkowo białe rajstopy; stroje do Jasełek udostępnimy z przedszkolnej garderoby.
Mile widziana współpraca ze strony rodziców w przygotowaniu i dostarczeniu wigilijnych potraw (makowiec, pierniczki, orzeszki i inne bakalie, może pierogi z kapustą i grzybami, sałatka śledziowa inne propozycje ze strony rodziców), osoby zainteresowane prosimy o kontakt z nauczycielkami. Dziękujemy.

1. Świąteczne pocztówki 02.12.2019 – 06.12.2019
– Rozmawiać będziemy na temat życzeń i kartek świątecznych. Zastanowimy się z jakiej okazji składa się życzenia i w jaki sposób możemy to zrobić.
– Dowiemy się jaką drogę pokonuje list od nadawcy do adresata. Poznamy pojęcia: listonosz, skrzynka pocztowa, adresat, nadawca, kod pocztowy. Utrwalimy znajomość adresu.
– Odwiedzimy pocztę, poznamy jej pracowników i czynności, które wykonują. Poznamy rolę poczty w życiu społeczeństwa.
– Dowiemy się jak ludzie komunikowali się dawniej a jak robią to dziś.
– Ułożymy życzenia, zrobimy koperty i świąteczne kartki, zaprojektujemy znaczki.
– Będziemy odczytywać kody, liczyć i klasyfikować przedmioty ze względu na kształt, porównywać liczebność zbiorów, oznaczać je cyframi.
– Poznamy wielką i małą, drukowaną i pisaną literę „k” jako znak graficzny dla spółgłoski „k” wyodrębnionej z wyrazów: Kamil, koperta. Będziemy odwzorowywać poznaną literę po śladzie.
– Wyodrębniać będziemy głoskę „k” na początku, końcu i w środku wyrazów.
– Spróbujemy odczytywać wyrazy ze znanych już liter.
Rodziców zachęcamy by wspólnie z dziećmi:
– Napisali i ozdobili kartki świąteczne dla najbliższych, wysłali je pocztą.
– Bawili się w wysłuchiwanie głoski „k” w wyrazach, odnajdywanie literek „k,K” w wyrazach.
– Utrwalali znajomość adresu.

2. Zwierzęta zimą 09.12.2019 – 13.12.2019
– Poznamy zwyczaje i zachowania wybranych zwierząt. Dowiemy się, które zasypiają na zimę a którym trzeba i w jaki sposób pomagać ją przetrwać.
– Poznamy zawód leśniczego i rolę leśniczego w życiu dzikich zwierząt.
– Będziemy zbierać karmę dla ptaków, prowadzić zbiórkę żywności dla zwierząt ze schroniska.
– Poznamy życie pszczół w ulu w zimie.
– W zespołach namalujemy zwierzęta leśne zimą, każdy ulepi swoje zwierzątko z plasteliny.
– Kreować będziemy zwierzęta w zabawach ruchowych i przy muzyce, rozpoznawać i naśladować ich odgłosy.
– Będziemy klasyfikować zwierzęta według rodzaju, określać ich liczbę, tworzyć zbiory równoliczne, dobierać wizytówki, odczytywać je globalnie.
– Poznamy wielką i małą, drukowaną i pisaną literę „u” jako znak graficzny dla samogłoski „u” wyodrębnionej z wyrazów: Ula, ul. Będziemy ją odwzorowywać po śladzie.
– Wyodrębniać będziemy głoskę „u” na początku, końcu i w środku wyrazów.
– Spróbujemy odczytywać wyrazy ze znanych już liter.
Rodziców zachęcamy by wspólnie z dziećmi:
– Na spacerach szukali oznak zimy, obserwowali ptaki, słuchali ich odgłosów, dokarmiali je.
– Włączyli się w akcję charytatywną na rzecz psów ze schroniska.
– Bawili się w wysłuchiwanie głoski „u” w wyrazach, odnajdywanie literek „U,u” w wyrazach.

3. Świąteczne tradycje 16.12.2019 – 31.12.2019
– Rozmawiać będziemy na temat zwyczajów świątecznych i ludowych tradycji.
– Przypomnimy o potrzebie zrobienia porządków i konieczności zaangażowania w nie dzieci.
– Wykonywać będziemy choinkowe ozdoby i świąteczne gadżety do dekoracji sali. Będziemy je segregować w zbiory według podanej cechy, przeliczać elementy, porównywać liczebność, wskazywać zbiory o 1 większe, o 1 mniejsze, dobierać wizytówki i czytać je globalnie. Będziemy rozwiązywać proste zadania matematyczne w oparciu o konkrety.
– Ubierzemy choinkę w naszej sali, zwrócimy uwagę na zasadę działania instalacji choinkowej, udekorujemy salę.
– Poznamy tradycję robienia szopek bożonarodzeniowych, wykonamy własną.
– Przy pomocy nauczycielek upieczemy i udekorujemy pierniki na spotkanie wigilijne z rodzicami. Przypomnimy o tradycji robienia świątecznych wypieków.
– Poznamy symbolikę związaną z wigilijną wieczerzą (opłatek, sianko, ilość i rodzaje dań, czas rozpoczęcia – pierwsza gwiazdka).
– Na spotkanie z rodzicami przygotujemy wigilijny stół i przedstawimy Jasełka.
– Będziemy śpiewać kolędy i pastorałki oraz składać życzenia świąteczne i noworoczne.
– Opowiemy o swoich marzeniach związanych z prezentami od Mikołaja oraz wspomnieniach dotyczących minionych świąt.
Rodziców zachęcamy by wspólnie z dziećmi:
– Na spacerach szukali oznak zimy, obserwowali świąteczne dekoracje.
– Rozmawiali na temat świątecznych tradycji, włączali dzieci do świątecznych przygotowań, wspólnie kolędowali.
– Bawili się w wysłuchiwanie głosek w wyrazach (na początku, końcu, w środku), odnajdywanie poznanych literek w wyrazach, odczytywanie wyrazów ze znanych liter: O, A, I, E, M, T, L, D, K.
– Czytali książki.

Doskonalimy:
– Samodzielność w toalecie, przy posiłkach, ubieraniu i rozbieraniu się
– Przeliczanie na miarę możliwości; rozpoznawanie cyfr, przyporządkowywanie ich do właściwej ilości elementów
– Liczenie: wyrazów w zdaniu, sylab w wyrazie, głosek w wyrazie
– Wybrzmiewanie głosek w nagłosie, wygłosie, śródgłosie
– Syntezę i analizę słuchową (sylabową i głoskową) wyrazów
– Sprawność manualną (wycinanie, wydzieranie, manipulowanie materiałem przyrodniczym, rysowanie po śladzie, kolorowanie, malowanie, lepienie)
– Czytanie globalne w związku z realizowaną tematyką; dobieranie wizytówek do ilustracji;
– Odczytywanie prostych zdań na miarę możliwości
– Czytanie krótkich, ilustrowanych tekstów
– Układanie wyrazów z rozsypanki literowej
– Układanie zdań z rozsypanki wyrazowej
– Rysowanie wzorów literopodobnych po śladzie, w liniaturze i bez
– Próby pisania (dzieci zainteresowane)

DOSKONALIMY UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA POJĘĆ MATEMATYCZNYCH:
– Posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi na miarę możliwości.
– Dodawanie i odejmowanie na miarę możliwości z użyciem liczmanów i bez.
– Rozwiązywanie prostych zadań tekstowych w oparciu o liczmany.
– Tworzenie zbiorów według określonej cechy lub kilku cech wspólnych; określanie liczebności zbioru cyfrą.
– Porównywanie liczebności zbiorów z użyciem wyrażeń „tyle samo”, „o jeden więcej/mniej”
– Różnicowanie lewej i prawej strony ciała; rozumienie symetrii ciała.
– Rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych płaskich.
– Rozpoznawanie i nazywanie figury przestrzennej jaką jest kula, odróżnianie jej od koła.

NASZE KOLĘDOWANIE
Słuchamy i śpiewamy kolędy i pastorałki znane dzieciom; słuchamy nowych, uczymy się wybranych.