Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie IV – Eksperci na miesiąc: grudzień 2020

 

PLANUJEMY:
03.12.2020 – (po obiedzie) Spotkanie z Mikołajem – prowadzą profesjonaliści; przewidziane: tańce, pląsy, korowody, konkursy, prezenty, zdjęcia;
Po 20.12.2020 – Konkurs Kolędowy (dokładny termin podamy mailem) – zapraszamy do udziału; zasady:
– konkurs odbędzie się w naszej sali z udziałem dzieci tylko z naszej grupy;
– uczestniczą tylko dzieci chętne;
– do zaśpiewania kolędy lub pastorałki przygotowują rodzice;
– wystarczy zaśpiewać lub zagrać jedną zwrotkę i refren (mile widziana większa ilość zwrotek);
– dla uczestników przewidziane symboliczne nagrody;
– zgłoszenia przyjmują nauczycielki grupy do dnia 19.12.2020.
– przygotowujemy przedstawienie świąteczne „Nadchodzi niezwykły czas”. Rodziców prosimy o wsparcie w opanowaniu przez dzieci tekstu oraz po uzgodnieniu z nauczycielkami przygotowanie strojów do inscenizacji

Urządzenia elektryczne 30.11.2020 – 04.12.2020
– Rozpoznawanie i nazywanie urządzeń elektrycznych w domach; ustalanie do czego służą.
– Rozpoznawanie i naśladowanie odgłosów domowych urządzeń elektrycznych.
– Rozumienie konieczności bezpiecznego z nich korzystania (pod opieką dorosłych).
– Poznawanie źródeł energii elektrycznej (węgiel, woda, wiatr, słońce, atom).
– Rozumienie konieczności oszczędzania energii elektrycznej.
– Poznawanie źródeł oświetlenia dawniej i współcześnie.
– Poznawanie mocy przeczenia: nie jest takie… to jest takie…
– Wskazywanie kolorów podstawowych i pochodnych.
– Rozwijanie umiejętności liczenia na miarę możliwości.
– Zapoznanie z literami „d” wielką i małą, drukowaną i pisaną jako znakami graficznymi dla spółgłosek „d” wyodrębnionych z wyrazów: Darek, dom.
– Wspólne śpiewanie kolęd i pastorałek przy sprzęcie elektronicznym.
– Spotkanie z Mikołajem (wykorzystanie sprzętu elektronicznego do tworzenia nastrojowego oświetlenia i muzyki).
Rodziców zachęcamy do:
– wspólnego z dziećmi ustalania prostych obowiązków domowych
– wspólnego wykonywania czynności z wykorzystaniem urządzeń elektrycznych z zachowaniem maksimum bezpieczeństwa
– czytania z dzieckiem w zakresie poznanych liter.

Tu rosły paprocie 07.12. 2020 – 11.12. 2020
– Rozbudzanie zainteresowań prehistorią – światem dinozaurów, teoriami ich wyginięcia.
– Dostarczanie informacji na temat tworzenia się pokładów węgla kamiennego.
– Poznawanie pracy górnika w kopalni węgla kamiennego.
– Poznawanie produktów powstałych wskutek chemicznej przeróbki węgla.
– Rozumienie roli soli w życiu człowieka.
– Prowadzenie zabaw badawczych z wykorzystaniem soli.
– Rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych (w tym owal).
– Wprowadzenie cyfry 6 jako znaku graficznego dla zbioru 6 elementów.
– Zapoznanie z literami „l” wielką i małą, drukowaną i pisaną jako znakami graficznymi dla spółgłosek „l” wyodrębnionych z wyrazów: Lena, lalka.
Rodziców zachęcamy do:
– wspólnego z dziećmi oglądania albumów, filmów o dinozaurach i ich świecie
– wspólnego wykonywania doświadczenia pokazującego krystalizację soli
– ustalania jakie przedmioty w domu są pochodnymi węgla
– czytania z dzieckiem w zakresie poznanych liter.

Nadchodzi zima 14.12. 2020 – 18.12. 2020
– Określanie charakterystycznych cech zimy; utrwalanie nazw elementów pogody.
– Prowadzenie zabaw badawczych ze śniegiem i lodem; ukazywanie zanieczyszczeń śniegu i lodu; przestrzeganie przed ich próbowaniem.
– Określanie stanu skupienia wody.
– Zwracanie uwagi na charakterystyczną 6 ramienną budowę płatków śniegu; obserwowanie ich przez lupę.
– Zwracanie uwagi na bezpieczeństwo w czasie zabaw na śniegu i lodzie.
– Poznawanie funkcji i zasady działania termometru zaokiennego; oglądanie jego wskazań; zwracanie uwagi na cyfrę zero.
– Poznawanie cyfry zero jako znaku graficznego dla zbioru pustego.
– Używanie określeń dotyczących położenia przedmiotów w przestrzeni z użyciem określeń przyimkowych.
– Zapoznanie z literami „y” wielką i małą, drukowaną i pisaną jako znakami graficznymi dla samogłosek „y” wyodrębnionych z wygłosu wyrazu zaspy.
Rodziców zachęcamy do:
– rozmów na temat zimowych krajobrazów, oglądania ich na pamiątkowych zdjęciach
– prowadzenia zabaw badawczych ze śniegiem i lodem
– bezpiecznych zabaw na śniegu i lodzie (na miarę możliwości)
– czytania z dzieckiem w zakresie poznanych liter.

Święta, święta 21.12. 2020 – 31.12. 2020
– Opowiadanie o zwyczajach i tradycjach związanych z Wigilią, Bożym Narodzeniem, Nowym Rokiem w Polsce, kultywowanie ich w przedszkolu i w domu.
– Poznawanie zwyczajów, tradycji związanych ze świętami Bożego Narodzenia i Sylwestra w wybranych krajach Europy.
– Podawanie informacji na temat choinki.
– Zdobywanie informacji na temat ozdób choinkowych dawniej i dziś, bezpieczeństwie ich używania.
– Wykonywanie różnych gadżetów świątecznych.
– Wspólne słuchanie i śpiewanie kolęd i pastorałek.
– Udział dzieci w konkursie kolędowym.
– Zdobywanie informacji na temat przekazywania życzeń i prezentów dawniej i dziś.
– Utrwalanie własnego adresu.
– Omówienie drogi przesyłki od nadawcy do adresata dawniej i dziś.
– Wykonywanie świątecznych pierniczków.
– Poznanie znaków graficznych +, – , = jako symboli dodawania (przybywania) i odejmowania (ubywania).
– Rozwijanie umiejętności dodawania i odejmowania w zakresie dostępnym dziecku.
– Zapoznanie z literami „r” wielką i małą, drukowaną i pisaną jako znakami graficznymi dla spółgłosek „r” wyodrębnionych z wyrazów: Radek, rolki.
– Prezentacja przygotowanej dla Rodziców inscenizacji.
Rodziców zachęcamy do:
– angażowania dzieci w świąteczne przygotowania
– wspólnego z dziećmi wysyłania życzeń; utrwalania adresu
– rodzinnego wykonywania ozdób choinkowych
– rodzinnego kolędowania
– czytania z dzieckiem w zakresie poznanych liter.

Doskonalimy:
– Samodzielność w toalecie
– Samodzielność przy posiłkach (właściwe trzymanie łyżki, posługiwanie się widelcem i nożem)
– Samodzielność przy ubieraniu i rozbieraniu się (zaciąganie suwaków, zapinanie guzików, próby sznurowania butów)
– Liczenie: wyrazów w zdaniu, sylab w wyrazie, głosek w wyrazie
– Syntezę i analizę słuchową (sylabową i głoskową) wyrazów
– Sprawność manualną (wycinanie, wydzieranie, modelowanie, rysowanie po śladzie, kolorowanie, malowanie, łączenie różnych materiałów)
– Czytanie globalne w związku z realizowaną tematyką; dobieranie wizytówek do ilustracji
– Odczytywanie prostych zdań na miarę możliwości z uwzględnieniem poznanych liter.
– Rysowanie wzorów literopodobnych po śladzie, w liniaturze i bez

DOSKONALIMY UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA POJĘĆ MATEMATYCZNYCH:
– Posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi na miarę możliwości
– Dodawanie i odejmowanie na miarę możliwości z użyciem liczmanów i bez
– Rozwiązywanie prostych zadań tekstowych na miarę możliwości, próby zapisu działań
– Tworzenie zbiorów według określonej cechy, określanie liczebności zbioru cyfrą
– Porównywanie liczebności zbiorów z użyciem wyrażeń „tyle samo”, „o jeden więcej/mniej”
– Rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych płaskich

 

NASZE PIOSENKI

Mikołaj ma trudne zadanie
Mikołaj wędruje po świecie w swym worku prezentów m moc.
Zagląda przez okna do dzieci w świąteczną wigilijną noc.
Ref. Zbliżają się święta, ubrane choinki.
I wszyscy czekają na swe upominki.
Mikołaj się śpieszy zadanie swe zna.
Każdemu coś kupi, każdemu coś da.
Mikołaj ma trudne zadanie, nie łatwo Mikołajem być.
Od świtu do zmierzchu bieganie. Jak biedny Mikołaj ma żyć?
Ref. Wciąż praca i praca,tu listy, tu paczki.
Znów w worku jest dziura, skończyły się znaczki.
Renifer się zmęczył i poszedł już spać.
Na saniach prezenty więc trzeba je pchać.