Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie IV – Eksperci na miesiąc: kwiecień 2017


Wielkanoc

– poznaje tradycje i zwyczaje związane z Świętami Wielkanocnymi – zdobienia jajek, śmigus-dyngus,
– poznaje tradycyjne wypieki wielkanocne – wielkanocne baby, mazurki;  
– uważnie słucha i wypowiada się na temat wysłuchanego utworu;
– poznaj litery – j, J ( poznanie kształtu litery j, J; nauka pisania litery j, J);
– doskonali umiejętność dokonywania analizy i syntezy głoskowej oraz umiejętności czytania,
– poznaje pojęcie odejmowania i znaku –;
– uczy się dodawania i odejmowania w zakresie 10;
– doskonali umiejętność kolorowania według kodu.

Moje Miasto bez elektrośmieci
– kształtuje  zachowania i nawyki ekologiczne;
– jest świadome współodpowiedzialności za stan środowiska naturalnego;
– zna zasady segregowania odpadów do odpowiednich pojemników i zmniejszania ich objętości;
– zna sposoby na ograniczanie zużycia baterii; zna zasady postępowania ze zużytą baterią, wie o szkodliwości elektrośmieci ,
– wie, że porzucone elektrośmieci stanowią zagrożenie dla środowiska,
– zna zasady działania recyklingu prowadzącego do ponownego przetworzenia odpadów;
– rozumie potrzebę planowania zakupów oraz wybierania produktów, opakowań i toreb ekologicznych;
– dostrzega ekologiczne problemy naszej planety oraz potrafi wskazać przyczyny ich powstawania.

W pracowni malarskiej
– kształci wrażliwość estetyczną i umiejętności pozytywnego odbierania sztuki;
– ogląda wybrane dzieła sztuki: malarstwa, rzeźby, architektury i fotografii artystycznej;
– wykonuje różnorodne prace plastyczne według własnego pomysłu 
– rozwija zdolności aktorskie i swobodną ekspresję słowną podczas zabaw teatralnych i dramowych;                                                                                                             
– wyrabia gust i dobry smak oraz dbałość o estetykę w najbliższym otoczeniu;
– tworzy nowe wyrazy z wykorzystaniem podanej pierwszej litery dzieli wyrazy na sylaby i głoski;
– wyszukuje nowe wyrazy wśród podanych potrafi wykonać literę sensoryczną; wykleja szablon bibułą;
– czyta samodzielnie proste wyrazy;
– zgodnie współpracuje z rówieśnikami podczas ćwiczeń gimnastycznych i zabaw;
– ćwiczy sprawność rąk potrzebną do nauki pisania.

Dbamy o zdrowie
– utrwala  nawyk dbania o higienę osobistą; czystość w najbliższym otoczeniu;
– rozumie konieczności szukania pomocy u lekarza w razie choroby;
– zna wartości odżywcze owoców i warzyw ; orientuje się w zasadach zdrowego odżywiania; wie, co to są witaminy ;
– właściwie zachowuje się przy stole;
– dzieli wyrazy na sylaby ;układa wyrazy z sylab;
– przelicza w zakresie 10; zna liczby od 0 do 10; porównuje ilości wody; stosuje określenia: mniej, więcej, najmniej, najwięcej, tyle samo;                 
– doskonali ogólną sprawność motoryczną • rozumie, że należy się ubierać stosownie do pogody .