Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie IV – Eksperci na miesiąc: kwiecień 2018

 

Moje miasto bez elektro śmieci
– będziemy kształtować postawę, zachowania i nawyki ekologiczne,
– świadomie współodpowiadać za stan środowiska naturalnego,
– poznamy zasady segregowania odpadów do odpowiednich pojemników i zmniejszania ich objętości,
– poznawać sposoby na ograniczanie zużycia baterii, zasady postępowania ze zużytą baterią,
– dowiemy się o szkodliwości elektrośmieci , zasady działania recyklingu prowadzącego do ponownego przetworzenia odpadów,
– poznamy PUNKTY ZBIERANIA elektrośmieci,
– zrozumiemy potrzebę planowania zakupów oraz wybierania produktów, opakowań i toreb ekologicznych,
– nauczymy się dostrzegać ekologiczne problemy naszej planety oraz wskazywać przyczyny ich powstawania.

Dbamy o Ziemię
– poznamy zagrożenia dla środowiska przyrodniczego wynikających z niszczycielskiej działalności ludzi, np. zatruwanie wód, powietrza, gleby, zabijanie zwierząt dla futer, kłów, wycinanie lasów, wyrzucanie odpadów w niedozwolonych miejscach,
– będziemy kształtować w sobie nawyki wyrzucania śmieci do kosza, sprzątania placu zabaw,
– będziemy sadzić kwiaty i dbać o nie,
– wyrabiać nawyk szanowania wody, niemarnowanie jej
– wyjaśnimy określenia : kwiaty chronione, zwierzęta chronione.

Wiosna na wsi
– poznamy zwierzęta hodowane na wsi
– poznamy różne rodzaje domów zwierząt, sposoby poruszania się ich i odżywiania
– będziemy wyjaśniać znaczenie hodowli zwierząt dla ludzi.

W świecie teatru
– będziemy oglądać przedstawienie teatralne dla dzieci w przedszkolu
– poznamy teatr (kasa, widownia, scena, kurtyna) oraz ludzi tam pracujących (aktor, reżyser, scenograf)
–poznamy zasady właściwego zachowania się
– odszukiwać w oglądanych utworach uniwersalnych wartości, takich jak: dobro, piękno, sprawiedliwość, prawda
– uczyć się umiejętnego posługiwania się rekwizytami
– przygotujemy kącik teatralny oraz wzbogacać go w stroje, maski jak również wspólnie wykonywać pacyneki, kukiełeki, sylwetki (do teatrzyku)

W świecie muzyki
– będziemy śpiewać wspólnie piosenki
– grać na instrumentach perkusyjnych
– tworzyć wspólnie instrumenty perkusyjne z różnych materiałów

Będziemy uczyć się czytać:
– rozpoznawać litery druko­wane i pisane – małe i wielkie, czytać wyrazy o pro­stej budowie fonetycznej;
– tworzyć z poznanych liter wyrazy i je odczytywać;
– układać zdania z podanym wyrazem. 
– czytać krótkie, ilustrowane teksty.

Poznawać pojęcia matematyczne:
– zachęcać dzieci do po­szerzania zainteresowań matematycznych;
– klasyfikować przedmio­ty pod względem jednej cechy lub kilku cech wspólnych;
– porównywać schemat własnego ciała ze schematem ciała innej osoby.
– kształtowanie umiejętności liczenia
– rozwiązywać zadania tekstowe na temat znanych dzieciom sytuacji; stosowanie metody symulacyjnej.
– porównywać objętość cieczy
– zwracać uwagę na zmiany objętości podczas dolewania lub odlewania cieczy
– mierzyć objętość cieczy przy zastosowaniu takiej samej miary, np. nalewanie odmierzonej kubkiem cieczy do różnych słoików; próby wyjaśniania, dlaczego poziom cieczy w poszczególnych słoikach jest różny.
– określać kierunki ruchu oraz stosować określenia : na prawo od, na lewo od.

Piosenki :
„Ochroń Ziemię”
I. Mieszkamy na wielkiej kuli.
Ta kula to nasza Ziemia.
Dorośli ciągle na tej Ziemi
chcą wszystko zmieniać.
Wycinają drzewa,
śmiecą na leśnej łące,
czarny dym z kominów leci
i zasłania słońce
Ref.: Ochroń Ziemię, bądź jej przyjacielem.
Ty i ja – jest tu dzieci wiele.
Im więcej nas, tym dla Ziemi lepszy czas.

II. Gdy wszystkie na świecie dzieci
zadbają o piękno Ziemi,
to wszystko skończy się szczęśliwie,
nic się nie zmieni.
W ogromnym kosmosie
Ziemia się nie zgubi,
gdy ją każdy mały człowiek
nauczy się lubić.
Ref.: Ochroń Ziemię…

Rymowanki
Jestem smok, dobry smok,
w prawo krok, w lewo krok,
hop, hop, hop.
Jestem smok, zły smok,

hop, hop, hop,
w prawo krok, w lewo krok.
Hop, hop, hop.

Wielki smok.
Wielki smok szedł do przodu kroki trzy,
zrobił przysiad i wyszczerzył groźnie kły.
Skoczył w górę i rozłożył skrzydła swe,
latał w koło, by pogubić myśli złe.
W chłodnej wodzie pływał żabką też,
na czworakach chodził tak jak jeż.
Gdy się zmęczył, to zwinięty w kłębek