Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie IV – Eksperci na miesiąc: kwiecień 2019

 

Ważne wydarzenia
– 09.04.2019 – PISANKI, PISANKI… wycieczka autokarowa – Wymysły pod lasem
Prosimy przygotować dla dziecka wygodne ubranie i plecak. Do plecaka włożyć należy: plastikową butelkę niekapkę z niegazowaną wodą, małą paczkę chusteczek higienicznych suchych i mokrych. Wyjeżdżamy po śniadaniu. Zabieramy suchy prowiant. W porze obiadowej na miejscu jemy zupę pomidorową. Wracamy około godziny 16.00 wtedy można odbierać dzieci. Dzieciom cierpiącym na chorobę lokomocyjną prosimy podać leki zapobiegające, powiadomić nauczycielki. Dziękujemy.
– 12.04.2019 – KONKURS TAŃCA – Szkoła Podstawowa nr 2, sala gimnastyczna, uczestniczy cała grupa, stroje zapewnia przedszkole.
– WARSZTATY WIELKANOCNE – dla chętnych rodziców i dzieci z całego przedszkola, odbędą się na sali gimnastycznej, o terminie powiadomimy, wtedy należy wpisać się na listę, na dogodną godzinę.

1. Poznajemy pracę rolnika 
– Rozmawiać będziemy na temat pracy rolnika
– Omówimy obowiązki rolnika w gospodarstwie wynikające z pór roku
– Poznamy dawne i współczesne maszyny rolnicze ułatwiające pracę rolnikowi
– Dowiemy się jak powstaje cukier
– Zapoznamy się z produkcją chleba, będziemy degustować różne gatunki pieczywa
– Rozróżniać będziemy wybrane gatunki zbóż i produkty pochodzenia zbożowego (kasze, płatki)
– Spróbujemy upiec zdrowe zbożowe ciasteczka
– Utrwalać będziemy poznane litery i odczytywać wyrazy i zdania z nimi, na miarę możliwości
– Poznamy cyfrę 8 jako znak graficzny dla zbioru 8 elementów, poznamy znaczenie kardynalne i porządkowe liczby 8; będziemy dokładać i zabierać elementy ze zbioru, tak aby została ich podana liczba
– Utrwalać będziemy poznane cyfry i znaki matematyczne
– Będziemy tworzyć zbiory przedmiotów, porównywać ich liczebność, oznaczać cyfrą, tworzyć zbiory równoliczne, stosować znak ”=”
– Będziemy obserwować i pielęgnować hodowle roślinne w kąciku przyrody

Rodziców zachęcamy by wspólnie z dziećmi:
– Wybrali się do sklepu by pooglądać, postarać się rozpoznać i nazwać a może nawet zakupić różne rodzaje pieczywa
– Bawili się w wysłuchiwanie głosek i odnajdywanie poznanych liter
– Bawili się w odczytywanie prostych wyrazów
– W zabawie dokładali i ujmowali elementy tak, by pozostawało ich 8

2. Chronimy środowisko
– Porozmawiamy o tym co to jest ekologia
– Dowiemy się, że Ziemia jest naszym domem i że powinniśmy o nią dbać, bo dzięki temu sami będziemy zdrowsi
– Wspólnie poszukamy sposobów, jak na co dzień dbać o środowisko
– Poznamy tradycyjne i ekologiczne źródła energii
– Dowiemy się, że ekologiczne źródła energii (wiatr, woda, słońce) są zdrowsze dla Ziemi i dla nas
– Nauczymy się prawidłowego segregowania odpadów
– Będziemy robić zabawki z makulatury, plastikowych pojemników, butelek i nakrętek
– Poznamy wielkie i małe, drukowane i pisane litery „w” jako znaki graficzne dla spółgłosek „w” wyodrębnionych z wyrazów: Wanda, worek
– Będziemy odwzorowywać nowe poznane litery; wyodrębniać głoskę „w” na początku, końcu i w środku wyrazów
– Będziemy odczytywać wyrazy i zdania ze znanych liter na miarę możliwości
– Poznamy znak „+” jako symbol przybywania; nauczymy się zapisywać działania z jego użyciem
– Będziemy obserwować i pielęgnować hodowle roślinne w kąciku przyrody

Rodziców zachęcamy by wspólnie z dziećmi:
– Bawili się w wysłuchiwanie głoski „w” w wyrazach, odnajdywanie literek „W,w” w wyrazach
– Rozmawiali na temat zachowań i wyborów, które wpłyną pozytywnie na środowisko (zabieranie wielorazowych toreb na zakupy, zakręcanie wody w kranie, wyłączanie telewizora, gdy nikt go nie ogląda, komputera, gdy nikt go nie używa itp.)
– Oglądanie baterii słonecznych, elektrowni wiatrowych lub wodnych podczas spacerów lub na ilustracjach

3. Wielkanocne zwyczaje i obrzędy
– Będziemy przygotowywać się do Świąt Wielkanocnych porządkować i dekorować salę
– Wspólnie z dziećmi urządzimy ludowy kącik wielkanocny gdzie zgromadzimy różne gadżety związane z polskimi tradycjami wielkanocnymi
– Porozmawiamy o polskich tradycjach wielkanocnych
– Omówimy symbolikę produktów zgromadzonych w wielkanocnym koszyku
– Poznamy różne sposoby zdobienia jaj, wykonywania palm wielkanocnych
– Przypomnimy o bezpiecznym Śmigusie – Dyngusie
– Będziemy odczytywać wyrazy i zdania ze znanych liter na miarę możliwości
– Będziemy rozwiązywać proste zadania matematyczne w oparciu o konkrety i zapisywać działania
– Zaprosimy na warsztaty wielkanocne wszystkich chętnych

Rodziców zachęcamy by wspólnie z dziećmi:
– Bawili się w wysłuchiwanie głosek w wyrazach (na początku, końcu, w środku), odnajdywanie poznanych literek w wyrazach, odczytywanie wyrazów ze znanych liter
– Czytali książki (opowiadania, wiersze o tematyce wielkanocnej)
– Rozmawiali o zwyczajach świątecznych w rodzinie
– Na spacerach obserwowali wielkanocne dekoracje
– Przygotowywali święta angażując dziecko do świątecznych porządków, prac w kuchni

4. Kto ty jesteś? 
– Poznawać będziemy Polskę
– Dowiemy się jak wygląda mapa Polski i co możemy z niej odczytać
– Podążając z biegiem Wisły, poznamy wybrane miasta i ich najbardziej znane zabytki, w tym Warszawę – stolicę
– Mówić będziemy o symbolach narodowych (godło, flaga, hymn)
– Śpiewać będziemy hymn Polski
– Dowiemy się,że Polska należy do UE; poznamy hymn UE i jej symbole
– Poznamy legendy polskie
– Poznamy wielką i małą, drukowaną i pisaną literę „f” jako znak graficzny dla spółgłoski „f” wyodrębnionej z wyrazów: Franek, flaga, będziemy ją odwzorowywać po śladzie
– Wyodrębniać będziemy głoskę „f” na początku, końcu i w środku wyrazów
– Spróbujemy odczytywać wyrazy ze znanych już liter
– Utrwalać będziemy poznane cyfry i znaki matematyczne; tworzyć będziemy zbiory o wskazanej liczbie elementów, oznaczać je cyfrą; rozwiązywać zadania matematyczne z treścią, zapisywać działania

Rodziców zachęcamy by wspólnie z dziećmi:
– Bawili się w wysłuchiwanie głosek w wyrazach (na początku, końcu, w środku), odnajdywanie poznanych literek w wyrazach, odczytywanie wyrazów ze znanych liter
– Tworzyli zbiory przedmiotów o wskazanej liczbie elementów
– Liczyli na miarę możliwości
– Czytali książki, opowiadania i legendy polskie także mniej znane
– Oglądali mapę Polski, poszukiwali miejsc gdzie mieszkają krewni, gdzie byli na wakacjach, gdzie chcieliby pojechać; szukali rzek, jezior, miast; odczytywali nazwy

Doskonalimy:
– Samodzielność w toalecie, przy posiłkach, ubieraniu i rozbieraniu się
– Przeliczanie na miarę możliwości; rozpoznawanie cyfr i znaków, przyporządkowywanie ich do właściwej ilości elementów
– Liczenie: wyrazów w zdaniu, sylab w wyrazie, głosek w wyrazie
– Wybrzmiewanie głosek w nagłosie, wygłosie, śródgłosie
– Syntezę i analizę słuchową (sylabową i głoskową) wyrazów
– Sprawność manualną (wycinanie, wydzieranie, manipulowanie materiałem przyrodniczym, rysowanie po śladzie, kolorowanie, malowanie, lepienie)
– Czytanie globalne w związku z realizowaną tematyką; dobieranie wizytówek do ilustracji;
– Odczytywanie prostych zdań na miarę możliwości
– Czytanie krótkich, ilustrowanych tekstów
– Układanie wyrazów z rozsypanki literowej
– Układanie zdań z rozsypanki wyrazowej
– Rysowanie wzorów literopodobnych po śladzie, w liniaturze i bez
– Próby pisania (dzieci zainteresowane)

DOSKONALIMY UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA POJĘĆ MATEMATYCZNYCH:
– Posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi na miarę możliwości.
– Dodawanie i odejmowanie na miarę możliwości z użyciem liczmanów i bez.
– Rozwiązywanie prostych zadań tekstowych w oparciu o liczmany.
– Zapisywanie działań matematycznych
– Tworzenie zbiorów według określonej cechy lub kilku cech wspólnych; określanie liczebności zbioru cyfrą.
– Porównywanie liczebności zbiorów z użyciem wyrażeń „tyle samo”, „o jeden więcej/mniej”
– Różnicowanie lewej i prawej strony ciała; rozumienie symetrii ciała.
– Rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych płaskich.
– Rozpoznawanie i nazywanie figury przestrzennej jaką jest kula, odróżnianie jej od koła (globus)

NASZE PIOSENKI

„W kurniku”
W kurniku od rana coś się dzisiaj dzieje:
kury gdaczą z całej siły, kogut głośno pieje.
Już nadeszła wiosna, skorupki pękają,
a kurczątka co sił w nóżkach kurom uciekają.
Wracajcie, wracajcie, szybko do kurnika,
dostaniecie do jedzenia ziarnek słonecznika.
Nie chcemy, nie chcemy, zabawę wolimy.
Siedzieliśmy w swych skorupkach od połowy zimy.
Ciemna noc nadeszła, więc się posłuchały
i pod skrzydła swojej mamy chętnie się schowały.

„Duszki, duszki”
1. Żyją w lesie małe duszki,
Które czyszczą leśne dróżki.
Mają miotły i szufelki
I do pracy zapał wielki.
Ref. Duszki, duszki, duszki leśne
Wstają co dzień bardzo wcześnie
I ziewając raz po raz
Zaczynają sprzątać las.
2. Piorą liście, myją szyszki,
Aż dokoła wszystko błyszczy.
Muchomorom piorą groszki,
Bo te duszki to czyścioszki.
Ref. Duszki, duszki, duszki leśne…
3. Gdy ktoś czasem w lesie śmieci,
Zaraz duszek za nim leci.
Zaraz siada mu na ręce,
Grzecznie prosi: -Nie śmieć więcej!
Ref. Duszki, duszki, duszki leśne…

NASZE WIERSZE
„Śmigus Dyngus”

Panieneczka mała
Rano dzisiaj wstała:
Śmigus! Śmigus!
Dyngus! Dyngus!
Bo się wody bała.

Panieneczka mała
W kątek się schowała!
Śmigus! Śmigus!
Dyngus! Dyngus!
Bo się wody bała.
Panieneczka mała
Sukienkę zmaczała:
Śmigus! Śmigus!
Dyngus! Dyngus!
Choć się wody bała.