Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie IV – Eksperci na miesiąc: kwiecień 2020

 

Pracowita wiosna 30.03 – 03.04.2020
– Będziemy rozmawiać na temat wiosennych porządków w domach.
– Poznamy przedmioty dzięki którym możemy posprzątać wspólnie z rodzicami mieszkanie.
– Porozmawiamy o wiosennych pracach i porządkach w ogrodzie i na działce.
– Poznamy narzędzia pracy ogrodnika, które pomagają w wiosennych pracach i porządkach w ogrodzie.
– Dowiemy się, jak wyglądają popularne ptaki wiosenne: bocian, jaskółka, kukułka, szpak, skowronek; poznamy kilka ciekawostek z ich życia.
– Będziemy oglądać i pielęgnować założone hodowle roślin;powiększymy je hodowlę owsa.

Rodziców zachęcamy by wspólnie z dziećmi:
– Podjęli prace porządkowe w mieszkaniu, wyznaczyli dziecku jego obowiązki.
– Obserwowali z okien jakie zmiany zachodzą w przyrodzie, w pogodzie i życiu ptaków.
– Czytali książki mówiące o ciekawostkach dotyczących ptaków powracających do kraju.
– By wspólnie z dziećmi korzystali z Internetu aby przybliżyć im realizowaną tematykę.
– Bawili się w przeliczanie w zakresie 1 – 7.
– Bawili się w wysłuchiwanie poznanych już głosek i wyszukiwanie w wyrazach znanych już liter.

Wielkanocne zwyczaje i obrzędy 06.04.2020 – 10.04.2020
– Będziemy przygotowywać się do Świąt Wielkanocnych, porządkować i dekorować domy.
– Wspólnie z dziećmi urządzimy ludowy kącik wielkanocny gdzie zgromadzimy różne, posiadane w domu gadżety związane z polskimi tradycjami wielkanocnymi.
– Porozmawiamy o polskich tradycjach wielkanocnych.
– Omówimy symbolikę produktów zgromadzonych w wielkanocnym koszyku.
– Poznamy różne sposoby zdobienia jaj.
– Przypomnimy o bezpiecznym Śmigusie – Dyngusie.
– Będziemy odczytywać wyrazy i zdania ze znanych liter na miarę możliwości.
– Będziemy rozwiązywać proste zadania matematyczne w oparciu o konkrety i zapisywać działania.
– Wykonywać będziemy gadżety wielkanocne.
– Doglądać będziemy założone hodowle roślin.

Rodziców zachęcamy by wspólnie z dziećmi:
– Bawili się w wysłuchiwanie głosek w wyrazach (na początku, końcu, w środku), odnajdywanie poznanych literek w wyrazach, odczytywanie wyrazów ze znanych liter.
– Czytali książki (opowiadania, wiersze o tematyce wielkanocnej).
– Rozmawiali o zwyczajach świątecznych w rodzinie, kultywowali je w gronie najbliższych.
– Przygotowywali święta angażując dziecko do świątecznych porządków, dekorowania domu wykonanymi gadżetami, prac w kuchni (upieczenie wielkanocnej baby, mazurka, sernika)

Wiosna na wsi 13.04.2020 – 17.04.2020
– Porozmawiamy o zwierzętach mieszkających w gospodarstwie wiejskim:
– nazwiemy je i ich młode; będziemy naśladować ich głosy;
– nazwiemy pomieszczenia, w których żyją;
– odkryjemy ich zwyczaje i ulubione pokarmy.
– Poznamy rolę zwierząt gospodarskich w życiu człowieka.
– Będziemy obserwować i pielęgnować założone hodowle roślin.
– Poznamy wielkie i małe drukowane i pisane litery „j” jako znaki graficzne dla spółgłosek „j” wyodrębnionych z wyrazów Janek, jajko; będziemy wysłuchiwać ją w nagłosie, wygłosie i śródgłosie; kojarzyć do czego jest podobna; odnajdować w tekście drukowanym; pisać po śladzie w liniaturze; utrwalać zasadę pisowni wielkich liter.
– Będziemy czytać wyrazy złożone z poznanych liter.

Rodziców zachęcamy by wspólnie z dziećmi:
– Poszukali w Internecie informacji o zwierzętach gospodarskich.
– Porozmawiali o produktach nabiałowych używanych w domu.
– Przygotowali wiosenny twarożek z dodatkiem warzyw.
– Czytali wiersze i opowiadania związane z tematyką.
– Bawili się w wysłuchiwanie głosek.
– Bawili się w przeliczanie na miarę możliwości.

Poznajemy pracę rolnika 20.04.2020 – 24.04.2020
– Rozmawiać będziemy na temat pracy rolnika.
– Omówimy obowiązki rolnika w gospodarstwie wynikające z pór roku.
– Poznamy dawne i współczesne maszyny rolnicze ułatwiające pracę rolnikowi.
– Dowiemy się jak powstaje cukier.
– Zapoznamy się z produkcją chleba, będziemy degustować różne gatunki pieczywa.
– Rozróżniać będziemy wybrane gatunki zbóż i produkty pochodzenia zbożowego (kasze, płatki).
– Spróbujemy upiec zdrowe zbożowe ciasteczka.
– Utrwalać będziemy poznane litery i odczytywać wyrazy i zdania z nimi, na miarę możliwości.
– Poznamy cyfrę 8 jako znak graficzny dla zbioru 8 elementów, poznamy znaczenie kardynalne i porządkowe liczby 8; będziemy dokładać i zabierać elementy ze zbioru, tak aby została ich podana liczba.
– Utrwalać będziemy poznane cyfry i znaki matematyczne.
– Będziemy tworzyć zbiory przedmiotów, porównywać ich liczebność, oznaczać cyfrą, tworzyć zbiory równoliczne, stosować znak ”=”.
– Będziemy obserwować i pielęgnować hodowle roślinne w kąciku przyrody

Rodziców zachęcamy by wspólnie z dziećmi:
– Wybrali się do sklepu by pooglądać, postarać się rozpoznać i nazwać a może nawet zakupić różne rodzaje pieczywa
– Bawili się w wysłuchiwanie głosek i odnajdywanie poznanych liter
– Bawili się w odczytywanie prostych wyrazów
– W zabawie dokładali i ujmowali elementy tak, by pozostawało ich 8

Kto ty jesteś? 22.04.2019 – 03.05.2019
– Poznawać będziemy Polskę
– Dowiemy się jak wygląda mapa Polski i co możemy z niej odczytać.
– Podążając z biegiem Wisły, poznamy wybrane miasta i ich najbardziej znane zabytki, w tym Warszawę – stolicę.
– Mówić będziemy o symbolach narodowych (godło, flaga, hymn).
– Śpiewać będziemy hymn Polski.
– Dowiemy się,że Polska należy do UE; poznamy hymn UE i jej symbole.
– Poznamy legendy polskie.
– Poznamy wielką i małą, drukowaną i pisaną literę „f” jako znak graficzny dla spółgłoski „f” wyodrębnionej z wyrazów: Franek, flaga, będziemy ją odwzorowywać po śladzie.
– Wyodrębniać będziemy głoskę „f” na początku, końcu i w środku wyrazów.
– Spróbujemy odczytywać wyrazy ze znanych już liter.
– Utrwalać będziemy poznane cyfry i znaki matematyczne; tworzyć będziemy zbiory o wskazanej liczbie elementów, oznaczać je cyfrą; rozwiązywać zadania matematyczne z treścią, zapisywać działania.

Rodziców zachęcamy by wspólnie z dziećmi:
– Bawili się w wysłuchiwanie głosek w wyrazach (na początku, końcu, w środku), odnajdywanie poznanych literek w wyrazach, odczytywanie wyrazów ze znanych liter.
– Tworzyli zbiory przedmiotów o wskazanej liczbie elementów.
– Liczyli na miarę możliwości.
– Czytali książki, opowiadania i legendy polskie także mniej znane.
– Oglądali mapę Polski, poszukiwali miejsc gdzie mieszkają krewni, gdzie byli na wakacjach, gdzie chcieliby pojechać; szukali rzek, jezior, miast; odczytywali nazwy.
– Odnaleźli Polskę na mapie świata lub globusie.

Doskonalimy:
– Samodzielność w toalecie, przy posiłkach, ubieraniu i rozbieraniu się
– Przeliczanie na miarę możliwości; rozpoznawanie cyfr i znaków, przyporządkowywanie ich do właściwej ilości elementów
– Liczenie: wyrazów w zdaniu, sylab w wyrazie, głosek w wyrazie
– Wybrzmiewanie głosek w nagłosie, wygłosie, śródgłosie
– Syntezę i analizę słuchową (sylabową i głoskową) wyrazów
– Sprawność manualną (wycinanie, wydzieranie, manipulowanie materiałem przyrodniczym, rysowanie po śladzie, kolorowanie, malowanie, lepienie)
– Czytanie globalne w związku z realizowaną tematyką; dobieranie wizytówek do ilustracji;
– Odczytywanie prostych zdań na miarę możliwości
– Czytanie krótkich, ilustrowanych tekstów
– Układanie wyrazów z rozsypanki literowej
– Układanie zdań z rozsypanki wyrazowej
– Rysowanie wzorów literopodobnych po śladzie, w liniaturze i bez
– Próby pisania (dzieci zainteresowane)

DOSKONALIMY UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA POJĘĆ MATEMATYCZNYCH:
– Posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi na miarę możliwości.
– Dodawanie i odejmowanie na miarę możliwości z użyciem liczmanów i bez.
– Rozwiązywanie prostych zadań tekstowych w oparciu o liczmany.
– Zapisywanie działań matematycznych.
– Tworzenie zbiorów według określonej cechy lub kilku cech wspólnych; określanie liczebności zbioru cyfrą.
– Porównywanie liczebności zbiorów z użyciem wyrażeń „tyle samo”, „o jeden więcej/mniej”
– Różnicowanie lewej i prawej strony ciała; rozumienie symetrii ciała.
– Rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych płaskich.
– Rozpoznawanie i nazywanie figury przestrzennej jaką jest kula, odróżnianie jej od koła (globus)

NASZE PIOSENKI
„W kurniku”
W kurniku od rana coś się dzisiaj dzieje:
kury gdaczą z całej siły, kogut głośno pieje.
Już nadeszła wiosna, skorupki pękają,
a kurczątka co sił w nóżkach kurom uciekają.
Wracajcie, wracajcie, szybko do kurnika,
dostaniecie do jedzenia ziarnek słonecznika.
Nie chcemy, nie chcemy, zabawę wolimy.
Siedzieliśmy w swych skorupkach od połowy zimy.
Ciemna noc nadeszła, więc się posłuchały
i pod skrzydła swojej mamy chętnie się schowały.

NASZE WIERSZE
„Śmigus Dyngus”
Panieneczka mała
Rano dzisiaj wstała:
Śmigus! Śmigus!
Dyngus! Dyngus!
Bo się wody bała.
Panieneczka mała
W kątek się schowała!
Śmigus! Śmigus!
Dyngus! Dyngus!
Bo się wody bała.
Panieneczka mała
Sukienkę zmaczała:
Śmigus! Śmigus!
Dyngus! Dyngus!
Choć się wody bała.