Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie IV – Eksperci na miesiąc: kwiecień 2022

 

Radosna Wielkanoc
– Poznajemy tradycje związane z przygotowaniami i obchodami Świąt Wielkanocnych.
– Wzbogacamy słownictwo o pojęcia dotyczące realizowanych zagadnień, wypowiadamy się na temat własnych doświadczeń.
– Wykonujemy elementy dekoracyjne np. koszyczki, zajączki, kurczaki.
– Poznajemy litery wielkie i małe, drukowane i pisane „J”, „j” na wyrazach: „Janek”, Jajko”.
– Podejmujemy próby projektowania i wykonywania pisanek oraz karty o tematyce świątecznej.
– Dowiadujemy się jak zbudowane jest jajko, w jakiej postaci możemy je spożywać oraz jakie ma walory zdrowotne.
– Wdrażamy się do kultywowania zwyczajów i tradycji regionalnych oraz rodzinnych.
– Tworzymy i odczytujemy szyfry według przyjętego kodu.
– Doskonalimy umiejętności klasyfikowania przedmiotów według rożnych kryteriów.
– Usprawniamy umiejętności kreślenia wzorów, szlaczków z zachowaniem regularnego odstępu między elementami graficznymi.

Zwierzęta w domu i w zagrodzie
– Poznajemy zwierzęta mieszkające i hodowane w domu, w gospodarstwie na wsi oraz ich potomstwo.
– Uczymy się nazywać pomieszczenia i miejsca, w których mieszkają zwierzęta.
– Odkrywamy zwyczaje i ulubione pokarmy zwierząt gospodarskich.
– Dowiadujemy się jakie korzyści przynosi człowiekowi hodowla zwierząt, rozmawiamy o tym, które z nich wykluwają się z jajek.
– Doskonalimy wiedzę na temat walorów zdrowotnych nabiału oraz jego przetworów: serów, jogurtów, kefirów.
– Rozpoznajemy i naśladujemy głosy zwierząt hodowlanych.
– Uczymy się opiekuńczości i prawidłowej reakcji na zauważone zagrożenie lub wyrządzaną krzywdę zwierzętom.
– Wzbogacamy wiedzę na temat postępu technicznego w gospodarstwie rolnym.
– Nabywamy szacunku do pracy rolnika
– Wyznaczamy sumę i różnicę podczas rozwiązywania i układania zadań matematycznych (dodawanie i odejmowanie) na miarę indywidualnych możliwości.

Eko – stylem życia
– Rozmawiamy na temat: „Co to jest ekologia”?
– Szukamy sposobów i możliwości dbania o środowisko w życiu codziennym.
– Dowiadujemy się o ekologicznych źródłach energii na ziemi (wiatr, woda, energia słoneczna).
– Uczymy się prawidłowego segregowania odpadów, w tym elektrośmieci.
– Konstruujemy zabawki z odpadów: makulatury, plastikowych pojemników, butelek, nakrętek itp.
– Poznajemy znaczenie wiatru i wody w przyrodzie.
– Uczestniczymy w zbiórce makulatury, plastikowych nakrętek, zużytych baterii.
– Doceniamy walory oddychania niezanieczyszczonym powietrzem.
– Uczymy się racjonalnego gospodarowania wodą, korzystania z niej z umiarem.
– Poznajemy litery wielkie i małe, drukowane i pisane „G”, „g” na wyrazach: „Gutek”, „globus”.

Książka naszym przyjacielem
– Rozmawiamy na temat roli jaką odgrywają w naszym życiu książki.
– Poznajemy różne rodzaje książek, a także zawody związane z ich powstawaniem: pisarz, autor, ilustrator, grafik, drukarz, księgarz, bibliotekarz.
– Omawiamy wyposażenie księgarni i biblioteki, wykonywane w nich czynności pracowników i klientów oraz zasady kulturalnego zachowania się w tych instytucjach.
– Naprawiamy uszkodzone książki w naszej domowej biblioteczce.
– Bawimy się w bibliotekę i księgarnię, wykorzystując symbole monet.
– Wymyślamy tytuły książek i tworzymy dla nich teksty i ilustracje.
– Wzbogacamy wiedzę dotyczącą cyklu produkcji papieru, budowy książki i czasopisma dla dzieci.
– Przynosimy do przedszkola ulubioną książeczkę, opowiadamy coś o niej, oglądamy ilustracje i uważnie wysłuchujemy tekstów z książek kolegów.
– W formie działalności plastycznej wyrażamy o czym opowiada wiersz, opowiadanie, bajka.
– Przestrzegamy zasad poszanowania książek i odkładania ich na wyznaczone miejsce.
– Kształtujemy umiejętność czytania prostych wyrazów z i krótkich zdań z poznanych liter.
– Doskonalimy umiejętność układania i odczytywania wyrazów z liter i zdań z rozsypanek wyrazowych.
– Poznajemy cyfrę 9.
– Uczymy się określać, który element jest pierwszy, a który drugi z kolei, ile jest elementów, dokładamy i zabieramy elementy ze zbioru tak, aby zostało 9 elementów. Uczymy się pisać cyfrę „9”.

Rodziców zachęcamy: do:
– wspólnej z dziećmi aktywności ruchowej, zabaw na świeżym powietrzu oraz uprawiania sportu.
– włączania dzieci do pomocy w nakrywaniu do stołu, przygotowywania posiłków, sprzątania po posiłku.
– zachęcania dzieci do przestrzegania zasad higieny i bezpieczeństwa podczas zajęć i zabaw w domu, na placu zabaw oraz w różnych sytuacjach dnia codziennego.
– wdrażania dzieci do świadomości zagrożeń wynikających z nieprzestrzegania powyższych zasad.
– doskonalenia umiejętności dostrzegania odmienności i niepowtarzalności każdej osoby bez względu na wygląd, pochodzenie, język, kolor skóry itp.
– Kształtowania u dzieci empatycznej postawy wobec osób potrzebujących pomocy, a w szczególności pomocy dla ludzi z Ukrainy.