Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie IV – Eksperci na miesiąc: listopad 2020

 

Pruszków – poznasz polubisz 02-06.11.2020
– Zapoznanie z historią miasta.
– Zapoznanie z symbolami (flaga i herb) oraz ich znaczeniem.
– Zapoznanie dzieci z mapą miasta, położeniem przedszkola.
– Rozumienie konieczności dbania o miejsca pamięci.
– Tworzenie ilustracji do albumu z ulubionymi miejscami w Pruszkowie.
– Ustalanie równoliczności zbiorów.
– Utrwalanie pojęć: samogłoska, spółgłoska.
Rodziców zachęcamy do:
– utrwalenia znajomości adresu
– wspólnego oglądania zdjęć, nazywania miejsc kultury i rozrywki w Pruszkowie

Jesienne deszcze – Czyste powietrze! 09-13.11.2020
– Rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie nauk przyrodniczych.
– Rozumienie konieczności dbania o nasze środowisko, czystość powietrza, wody, gleby.
– Zapoznanie obiegiem wody w przyrodzie
– Przeprowadzanie zabaw badawczych wyjaśniających zjawiska pływania oraz tonięcia.
– Porównywanie liczebności zbiorów; wskazywanie o jeden większych, mniejszych.
– Zapoznanie z literami „i” wielką i małą, drukowaną i pisaną jako znakami graficznymi dla samogłosek „i” wyodrębnionych z wyrazów: Iga, igła.
– Wprowadzenie wielkich i małych, drukowanych i pisanych liter „i” jako znaków graficznych dla samogłosek „i” wyodrębnionych w nagłosie wyrazów Iga, igła.
– Wysłuchiwanie głosek w wyrazach o prostej budowie fonematycznej.
Rodziców zachęcamy do:
– wykonania plakatu na konkurs – Dzień Czystego Powietrza
– obserwowania zjawisk przyrodniczych
– układania rytmów z materiału przyrodniczego

Dbamy o zdrowie 16-20.11.2020
– Rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie nauk przyrodniczych.
– Uświadamianie znaczenia zdrowia dla każdego człowieka.
– Organizowanie sytuacji zachęcających do spożywania zdrowej żywności.
– Zapoznanie z literami „t” wielką i małą, drukowaną i pisaną jako znakami graficznymi dla samogłosek „t” wyodrębnionych z wyrazów: Tomek, tata.
– Wprowadzenie wielkich i małych, drukowanych i pisanych liter „t” jako znaków graficznych dla samogłosek „t” wyodrębnionych w nagłosie wyrazów Tomek, tata.
– Zapoznanie z cyfrą 4 jako znakiem graficznym dla zbioru 5 elementów.
Rodziców zachęcamy do:
– Wspólnego szykowania zdrowych posiłków oraz przekąsek
– Rozmów o stosowaniu właściwych zachowań prozdrowotnych z uwzględnieniem sytuacji pandemicznej.

Moje domowe zwierzątko 23-27.11.2020
– Rozwijanie kompetencji kluczowych w zakresie nauk przyrodniczych.
– Wdrażanie dzieci do szanowania zwierząt, uświadomienie konieczność dbania o swoich podopiecznych.
– Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt, które mogą być domowymi ulubieńcami.
– Podkreślanie znaczenia roli człowieka w opiece nad zwierzętami.
– Zapoznanie z figurą geometryczną – prostokątem; rozpoznawanie jego cech, rozpoznawanie wśród innych figur.
– Zapoznanie z literami „k” wielką i małą, drukowaną i pisaną jako znakami graficznymi dla samogłosek „k” wyodrębnionych z wyrazów: Kama, kot.
Rodziców zachęcamy do:
– rozmów dotyczących odpowiedzialności oraz wykonywania pewnych obowiązków dopasowanych do wieku dziecka.

Doskonalimy:
– Samodzielność przy posiłkach (właściwe trzymanie łyżki, posługiwanie się widelcem i nożem)
– Samodzielność przy ubieraniu i rozbieraniu się (zaciąganie suwaków, zapinanie guzików, próby sznurowania butów)
– Liczenie: wyrazów w zdaniu, sylab w wyrazie, głosek w wyrazie
– Syntezę i analizę słuchową (sylabową i głoskową) wyrazów
– Sprawność manualną (wycinanie, wydzieranie, manipulowanie materiałem przyrodniczym, łączenie go z innym, rysowanie po śladzie, kolorowanie, malowanie, stemplowanie)
– Czytanie globalne w związku z realizowaną tematyką; dobieranie wizytówek do ilustracji
– Odczytywanie prostych zdań na miarę możliwości
– Rysowanie wzorów literopodobnych po śladzie, w liniaturze i bez

Doskonalimy umiejętności w zakresie kształtowania pojęć matematycznych:
– Posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi na miarę możliwości
– Dodawanie i odejmowanie na miarę możliwości z użyciem liczmanów i bez
– Rozwiązywanie prostych zadań tekstowych na miarę możliwości
– Tworzenie zbiorów według określonej cechy, określanie liczebności zbioru cyfrą
– Porównywanie liczebności zbiorów z użyciem wyrażeń „tyle samo”, „o jeden więcej/mniej”
– Różnicowanie lewej i prawej strony ciała; rozumienie symetrii ciała
– Rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych płaskich