Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie IV – Eksperci na miesiąc: luty 2020

 

KALENDARIUM
– 07.02.2020 – LEGENDY POLSKIE – godz. 11.00 – teatrzyk w przedszkolu
– 28.02.2020 – BAŚNIE ANDERSENA – godz. 10.30 – teatr cieni w Centrum Kultury w Pruszkowie. Koszty biletów (18 zł.) i autokaru (9 zł.) zgodnie z ustaleniami ponoszą rodzice; należną składkę (27 zł.) prosimy wpłacać na konto grupy.

Karnawał 03.02.2020 – 07.02.2020
– Dowiemy się co to jest karnawał
– Porozmawiamy o balach karnawałowych, tańcach, wspólnej zabawie
– Pooglądamy w Kronice Przedszkolnej oraz w folderach stroje karnawałowe oraz rekwizyty
– Przygotujemy maski, korony na karnawałowy bal w przedszkolu
– Uczestniczyć będziemy w balu karnawałowym w przedszkolu
– Pomożemy udekorować salę na bal karnawałowy
– Będziemy słuchać różnej muzyki, tańczyć przy niej
– Uczestniczyć będziemy w koncercie
– Dowiemy się jak zapisuje się muzykę
– Poznamy wielką i małą, drukowaną i pisaną literę „n” jako znak graficzny dla spółgłoski „n” wyodrębnionej z wyrazów: Natalka, nuta, będziemy ją odwzorowywać po śladzie
– Wyodrębniać będziemy głoskę „n” na początku, końcu i w środku wyrazów
– Spróbujemy odczytywać wyrazy ze znanych już liter
– Klasyfikować będziemy figury geometryczne oraz przedmioty związane z balem według wskazanych cech, będziemy przeliczać przedmioty i oznaczać cyframi ich ilość w zbiorze
Rodziców zachęcamy by wspólnie z dziećmi:
– Bawili się w klasyfikowanie przedmiotów według podanej cechy (rodzaju, wielkości, kształtu, koloru)
– Bawili się w wysłuchiwanie głosek w wyrazach (na początku, końcu, w środku), odnajdywanie poznanych literek w wyrazach, odczytywanie wyrazów ze znanych liter
– Czytali książki (opowiadania, wiersze)

W dawnych czasach 10.02.2020 – 14.02.2020
– Porozmawiamy o tym jak wyglądała Ziemia w czasach prehistorycznych
– Pooglądamy jakie żyły wtedy rośliny i zwierzęta
– Dowiemy się z czego powstał węgiel
– Przeprowadzimy zabawę badawczą z rozpuszczalnością i krystalizacją soli
– Poznamy wygląd i zwyczaje jaskiniowców
– Odkryjemy tajemnice zawodu archeologa
– Poznamy cyfrę 6 jako znak graficzny dla sześcioelementowych zbiorów, będziemy je tworzyć
– Będziemy rozwiązywać zadania matematyczne na dodawanie i odejmowanie w oparciu o liczmany
– Poznamy wielką i małą, drukowaną i pisaną literę „s” jako znak graficzny dla spółgłoski „s” wyodrębnionej z wyrazów: Seweryn, smok, będziemy ją odwzorowywać po śladzie.
– Wyodrębniać będziemy głoskę „s” na początku, końcu i w środku wyrazów.
– Spróbujemy odczytywać wyrazy ze znanych już liter.
Rodziców zachęcamy by wspólnie z dziećmi:
– Bawili się w wysłuchiwanie głoski „s” w wyrazach, odnajdywanie literek „S,s” w wyrazach
– Oglądali albumy i czytali książki o dinozaurach
– Bawili się w wykopaliska – rozpoznawanie przedmiotów po dotyku

Czyste powietrze 17.02.2020 – 21.02.2020
– Rozmawiać będziemy na temat czystego powietrza wokół nas; poznamy pojęcie „smog”
– Rozróżniać będziemy miłe i nieprzyjemne zapachy, poznawać ich źródła
– Zastanowimy się jakie źródła emitują dym i dlaczego, jak można to ograniczyć
– Poznamy skutki zadymienia dla zdrowia i samopoczucia
– Rozważymy różne sposoby radzenia sobie z zadymieniem w tym z dymem papierosowym
– Poznamy wpływ zanieczyszczenia powietrza na czystość wód
– Utrwalać będziemy poznawać będziemy poznane litery i odczytywać wyrazy i zdania z nimi, na miarę możliwości
– Utrwalać będziemy poznane cyfry i znaki matematyczne
– Będziemy tworzyć zbiory przedmiotów, porównywać ich liczebność, oznaczać cyfrą, tworzyć zbiory równoliczne, stosować znak ”=”
– Wykonywać będziemy doświadczenia z wodą
Rodziców zachęcamy by wspólnie z dziećmi:
– Na spacerach, w miejscach użyteczności publicznej poszukiwali i obserwowali znaki zakazu palenia
– Stworzyli w domu strefy bez papierosa
– Bawili się barwiąc wodę, przelewając wodę do szklanych naczyń o różnych kształtach, mierzyli pojemność różnych naczyń przelewając wodę np.: kubeczkiem, obserwowali zachowanie się wody w zakręconej butelce gdy ustawiamy ją w różnych pozycjach.

Spoglądamy w niebo 24.02.2020 – 28.02.2020
– Poznawać będziemy tajemnice kosmosu
– Dowiemy się jakie nazwy mają obiekty, które znajdują się w kosmosie
– Poznamy nazwy i położenie planet Układu Słonecznego
– Zastanowimy się jak powstaje dzień i noc, pory roku
– W wyobraźni odbędziemy loty kosmiczne i spotkamy przedstawicieli innych galaktyk
– Poznamy wielką i małą, drukowaną i pisaną literę „r” jako znak graficzny dla spółgłoski „r” wyodrębnionej z wyrazów: Renata, rakieta, będziemy ją odwzorowywać po śladzie
– Wyodrębniać będziemy głoskę „r” na początku, końcu i w środku wyrazów
– Spróbujemy odczytywać wyrazy ze znanych już liter
– Poznamy cyfrę 7 jako znak graficzny dla zbioru siedmiu elementów, będziemy pisać cyfrę 7 po śladzie, odwzorowywać ją według wzoru, tworzyć zbiory według wskazanych cech, porównywać liczebność oznaczać cyframi, rozwiązywać zadania matematyczne na dodawanie i odejmowanie
Rodziców zachęcamy by wspólnie z dziećmi:
– Obserwowali wędrówkę słońca nad horyzontem, wschody i zachody słońca
– Bawili się w wysłuchiwanie głosek w wyrazach (na początku, końcu, w środku), odnajdywanie poznanych literek w wyrazach, odczytywanie wyrazów ze znanych liter
– Tworzyli zbiory przedmiotów o wskazanej liczbie elementów
– Liczyli na miarę możliwości
– Czytali książki, opowiadania, wiersze (w szczególności na temat kosmosu, planet, podróży kosmicznych)

Doskonalimy:
– Samodzielność w toalecie, przy posiłkach, ubieraniu i rozbieraniu się
– Przeliczanie na miarę możliwości; rozpoznawanie cyfr, przyporządkowywanie ich do właściwej ilości elementów
– Liczenie: wyrazów w zdaniu, sylab w wyrazie, głosek w wyrazie
– Wybrzmiewanie głosek w nagłosie, wygłosie, śródgłosie
– Syntezę i analizę słuchową (sylabową i głoskową) wyrazów
– Sprawność manualną (wycinanie, wydzieranie, manipulowanie materiałem przyrodniczym, rysowanie po śladzie, kolorowanie, malowanie, lepienie)
– Czytanie globalne w związku z realizowaną tematyką; dobieranie wizytówek do ilustracji;
– Odczytywanie prostych zdań na miarę możliwości
– Czytanie krótkich, ilustrowanych tekstów
– Układanie wyrazów z rozsypanki literowej
– Układanie zdań z rozsypanki wyrazowej
– Rysowanie wzorów literopodobnych po śladzie, w liniaturze i bez
– Próby pisania (dzieci zainteresowane)

DOSKONALIMY UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA POJĘĆ MATEMATYCZNYCH:
– Posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi na miarę możliwości.
– Dodawanie i odejmowanie na miarę możliwości z użyciem liczmanów i bez.
– Rozwiązywanie prostych zadań tekstowych w oparciu o liczmany.
– Tworzenie zbiorów według określonej cechy lub kilku cech wspólnych; określanie liczebności zbioru cyfrą.
– Porównywanie liczebności zbiorów z użyciem wyrażeń „tyle samo”, „o jeden więcej/mniej”
– Różnicowanie lewej i prawej strony ciała; rozumienie symetrii ciała.
– Rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych płaskich.
– Rozpoznawanie i nazywanie figury przestrzennej jaką jest kula, odróżnianie jej od koła.

NASZE PIOSENKI
Piosenka o Dinku
Ref.
Ten zielony Dinek, ten zielony Dinek
Nie lubi palaczy, ucieka przed dymem.
Papieros to nasz wróg, zdrowie zabiera.
Nie wolno! To szkodzi! Dość tego palenia!
I
Żył dinozaur, mały Dinek,
Co przyjaciół ma w przedszkolu,
Na wycieczki chodzi z nami,
Czasem w lesie, w parku, w polu.
II
Raz się wybrał na wakacje –
Zaraz pociąg szybko ruszy,
A w wagonie pech – palący,
Zmienić miejsce Dinek musi.
Ref.
Ten zielony Dinek, ten zielony Dinek
Nie lubi palaczy, ucieka przed dymem.
Papieros to nasz wróg, zdrowie zabiera.
Nie wolno! To szkodzi! Dość tego palenia!