Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie IV – Eksperci na miesiąc: luty 2021

 

Karnawał 01.02.2021 – 05.02.2021
– Dowiemy się co to jest karnawał
– Porozmawiamy o balach karnawałowych, tańcach, wspólnej zabawie
– Pooglądamy stare zdjęcia oraz w foldery ze strojami karnawałowymi oraz rekwizytami
– Przygotujemy maski, korony na karnawałowy bal w przedszkolu
– Uczestniczyć będziemy w balu karnawałowym w przedszkolu (08. 02 2021)
– Pomożemy udekorować salę na bal karnawałowy
– Będziemy mierzyć wspólną miarą
– Będziemy słuchać różnej muzyki, tańczyć przy niej
– Spróbujemy odczytywać wyrazy ze znanych już liter
– Klasyfikować będziemy figury geometryczne oraz przedmioty związane z balem według wskazanych cech, będziemy przeliczać przedmioty i oznaczać cyframi ich ilość w zbiorze
Rodziców zachęcamy by wspólnie z dziećmi:
– Bawili się w klasyfikowanie przedmiotów według podanej cechy (rodzaju, wielkości, kształtu, koloru)
– Bawili się w wysłuchiwanie głosek w wyrazach (na początku, końcu, w środku), odnajdywanie znanych literek w wyrazach, odczytywanie wyrazów ze znanych liter
– Czytali książki (opowiadania, wiersze)

W krainie baśni 08.02.2021 – 12.02.2021
– Czytamy znane baśnie, poznajemy nowe;
– Porozmawiamy o ich bohaterach i przygodach,
– Postaramy się wskazać dobre i złe postacie, uzasadnić wybór
– Zaprezentujemy ulubionych bohaterów swoim kolegom
– Dowiemy się co to jest: biblioteka, czytelnia, księgarnia
– Poznamy etapy powstawania książki i ludzi przy tym pracujących
– Przypomnimy właściwe zasady korzystania z książek, konieczność ich szanowania Poznamy cyfrę 8 jako znak graficzny dla ośmioelementowych zbiorów, będziemy je tworzyć
– Będziemy rozwiązywać zadania matematyczne na dodawanie i odejmowanie w oparciu o liczmany
– Poznamy wielką i małą, drukowaną i pisaną literę „w” jako znak graficzny dla spółgłoski „w” wyodrębnionej z wyrazów: Wanda, worek; będziemy ją odwzorowywać po śladzie.
– Wyodrębniać będziemy głoskę „w” na początku, końcu i w środku wyrazów.
– Spróbujemy odczytywać wyrazy ze znanych już liter.
Rodziców zachęcamy by wspólnie z dziećmi:
– Bawili się w wysłuchiwanie głoski „w” w wyrazach, odnajdywanie literek „W,w” w wyrazach
– Oglądali i czytali książki z baśniami
– Rozmawiali z dziećmi na temat czytanych treści

Poznajemy pracę kucharza 15.02.2021 – 19.02.2021
– Porównywać będziemy ciężary za pomocą wagi szalkowej
– Poznamy środowisko pracy kucharza: przedszkolną kuchnię, jej wyposażenie, ubiór pracowników
– Dowiemy się do czego służą kuchenne akcesoria i sprzęty
– Układać będziemy zdrowe jadłospisy i przygotowywać kanapki z nowalijkami pamiętając o BHP
– Poznamy wielką i małą, drukowaną i pisaną literę „g” jako znak graficzny dla spółgłoski „g” wyodrębnionej z wyrazów: Gutek, garnek; będziemy ją odwzorowywać po śladzie.
– Wyodrębniać będziemy głoskę „g” na początku, końcu i w środku wyrazów.
– Spróbujemy odczytywać wyrazy ze znanych już liter.
– Utrwalać będziemy poznane cyfry i znaki matematyczne
– Będziemy tworzyć zbiory przedmiotów, porównywać ich liczebność, oznaczać cyfrą, tworzyć zbiory równoliczne i różnoliczne stosować znaki ”=, +, -” , rozwiązywać i układać działania matematyczne
– Wykonywać będziemy doświadczenia z wodą: tworzyć roztwory i zawiesiny z wykorzystaniem produktów spożywczych; badać objętość cieczy w zależności od wielkości naczyń ich kształtu, położenia
– Utrwalimy nazwy pór dnia, związane z nimi posiłki i czynności
Rodziców zachęcamy by wspólnie z dziećmi:
– Przygotowywali proste posiłki, zachęcali do pomocy w nakrywaniu stołu
– Uczyli dzieci właściwego korzystania ze sztućców
– Bawili się barwiąc wodę, przelewając wodę do szklanych naczyń o różnych kształtach, mierzyli pojemność różnych naczyń przelewając wodę np.: kubeczkiem, obserwowali zachowanie się wody w zakręconej butelce gdy ustawiamy ją w różnych pozycjach
– Ważyli produkty do dań z wykorzystaniem domowej wagi kuchennej

Przedwiośnie w kąciku przyrody 22.02.2021 – 26.02.2021
– Prowadzić będziemy różne hodowle różnych roślin
– Będziemy pielęgnować założone hodowle i obserwować ich wzrost
– Poznamy kilka wybranych roślin i ich budowę
– Poznamy wielką i małą, drukowaną i pisaną literę „p” jako znak graficzny dla spółgłoski „p” wyodrębnionej z wyrazów: Pola, por, będziemy ją odwzorowywać po śladzie
– Wyodrębniać będziemy głoskę „p” na początku, końcu i w środku wyrazów
– Spróbujemy odczytywać wyrazy ze znanych już liter
– Będziemy tworzyć zbiory według wskazanych cech, porównywać liczebność oznaczać cyframi, rozwiązywać zadania matematyczne na dodawanie i odejmowanie, zapisywać działania
Rodziców zachęcamy by wspólnie z dziećmi:
– Założyli hodowlę rzeżuchy, cebuli na szczypior lub fasoli
– Opiekowali się roślinami w domu
– Bawili się w wysłuchiwanie głosek w wyrazach (na początku, końcu, w środku), odnajdywanie poznanych literek w wyrazach, odczytywanie wyrazów ze znanych liter
– Liczyli na miarę możliwości

Doskonalimy:
– Samodzielność w toalecie, przy posiłkach, ubieraniu i rozbieraniu się
– Przeliczanie na miarę możliwości; rozpoznawanie cyfr, przyporządkowywanie ich do właściwej ilości elementów
– Liczenie: wyrazów w zdaniu, sylab w wyrazie, głosek w wyrazie
– Wybrzmiewanie głosek w nagłosie, wygłosie, śródgłosie
– Syntezę i analizę słuchową (sylabową i głoskową) wyrazów
– Sprawność manualną (wycinanie, wydzieranie, manipulowanie materiałem przyrodniczym, rysowanie po śladzie, kolorowanie, malowanie, lepienie)
– Czytanie globalne w związku z realizowaną tematyką; dobieranie wizytówek do ilustracji;
– Odczytywanie prostych zdań na miarę możliwości
– Czytanie krótkich, ilustrowanych tekstów
– Układanie wyrazów z rozsypanki literowej
– Układanie zdań z rozsypanki wyrazowej
– Rysowanie wzorów literopodobnych po śladzie, w liniaturze i bez
– Próby pisania (dzieci zainteresowane)

DOSKONALIMY UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA POJĘĆ MATEMATYCZNYCH:
– Posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi na miarę możliwości.
– Dodawanie i odejmowanie na miarę możliwości z użyciem liczmanów i bez.
– Rozwiązywanie prostych zadań tekstowych w oparciu o liczmany.
– Tworzenie zbiorów według określonej cechy lub kilku cech wspólnych; określanie liczebności zbioru cyfrą.
– Porównywanie liczebności zbiorów z użyciem wyrażeń „tyle samo”, „o jeden więcej/mniej”
– Różnicowanie lewej i prawej strony ciała; rozumienie symetrii ciała.
– Rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych płaskich.
– Rozpoznawanie i nazywanie figury przestrzennej jaką jest kula, odróżnianie jej od koła.