Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie IV – eksperci na miesiąc: marzec 2017

 

Ważne wydarzenia w marcu:

  • Wyjście do biblioteki na lekcję;
  • Spotkanie z pielęgniarką dotyczącą dbałości o higienę;
  • Zajęcia otwarte dla rodziców;
  • Film 3D „Fistaszki”;
  • Teatrzyk „ Leśne SOS”;
  • Niezwykły koncert na wiosennej łące- egzotyczne instrumenty perkusyjne.

Zawody naszych rodziców:
– kształtowanie umiejętności dłuższych wypowiedzi, udzielenie odpowiedzi na pytania;
– zapoznanie z zawodami rodziców, omówienie na czym polega ich praca;
– przypomnienie na czym polega praca strażaka, policjanta, lekarza;
– omówienie zasad obowiązujących podczas poruszania się po drogach i w czasie spacerów;
– obserwacja źródeł i rodzajów dymów podczas spacerów;
– przedstawienie szkodliwego dla ludzi i środowiska „smogu”;
– utrwalenie wiadomości dotyczących czystego powietrza, ukazanie szkodliwości dymu papierosowego;

Tajemnice zamków:
– zapoznanie z wyglądem Zamku królewskiego na Wawelu;
– przypomnienie nazw miast które były stolicą Polski;
          – rozbudzanie zainteresowań krajem ojczystym;
          – nauka tańca ludowego- krakowiaka, doskonalenie koordynacji wzrokowo-ruchowej;
– poznanie litery Z, z; analiza i synteza wzrokowo- słuchowa: zamek, Zenek;
– zabawa utrwalająca pojęcia: mniej, więcej, tyle samo;
           – wprowadzenie znaków matematycznych:<,=,>;
– przeliczanie elementów w zbiorach, pisanie liczb, porównywanie liczebności zbiorów;
– wyjaśnienie słowa Ogłoszenie;
– kształtowanie pozytywnej motywacji do zabaw i zajęć ruchowych na świeżym powietrzu;

Nasze bajki:
– wzbudzenie zainteresowania literaturą; słuchanie wierszy opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego;
              – rozpoznawanie i przyporządkowywanie bohaterów do tytułów bajek;
              – poznanie znaczenia słowa księgarnia;
– utrwalanie znajomości znanych bajek dla dzieci (Kopciuszek, Złota Rybka, Królewna Śnieżka itp.;
– rozwijanie wyobraźni dziecięcej oraz inspirowanie ich do wyrażania treści w formie ekspresji ruchowej;
– wdrażanie do uważnego słuchania opowiadania, doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podstawie ilustracji;
– poznanie litery W, w; rozwijanie analizy i syntezy wzrokowo-słuchowej, wyodrębnianie głoski w nagłosie, śródgłosie i wygłosie;
– rozwijanie umiejętności układania wyrazów z poznanych liter;
– utrwalenie znaków graficznych liczb od 1 do 9;
– kształtowanie umiejętności eksponowania cech charakterystycznych poprzez uwzględnienie barwy, kształtu i elementów dekoracyjnych, wykorzystanie kolażu jako techniki plastycznej;

Wiosna tuż-tuż:
– poszerzanie wiadomości na temat ptaków przylatujących z ciepłych krajów; doskonalenie analizy i syntezy głoskowej i sylabowej;
– omawianie życia ptaków wiosną ( budowanie gniazd);
– dbanie o rośliny doniczkowe uprawiane w kąciku przyrody, poznanie ich nazw;
– rozwijanie zainteresowań przyrodniczych; rozpoznanie wiosennych kwiatów, określenie warunków rozwoju kwiatów ( fiołki, pierwiosnek, przebiśniegi);
– poszerzenie znajomości roślin i zwierząt spotykanych w najbliższym otoczeniu;
– obserwowanie zmian w przyrodzie wczesną wiosną;
– zaznajomienie z wiosennymi zmianami w świecie zwierząt i ptaków ( narodziny młodych);
– próby zaobserwowania czym i w jaki sposób odżywiają się zwierzęta i ptaki żyjące w naturalnym środowisku;
– doskonalenie umiejętności liczenia; wprowadzenie znaku + i pojęcia dodawanie;
– doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podstawie historyjki obrazkowej; ćwiczenia w czytaniu; rozpoznawanie samogłosek w tekście;

Lubie czytać książki:
– doskonalenie umiejętności wypowiadania się na podstawie ilustracji; poznanie litery R, r; rozwijanie umiejętności analizy i syntezy głoskowej oraz umiejętności czytania;
– poszerzenie wiadomości na temat kruków; zapoznanie z pojęciem biały kruk , rozwijanie sprawności grafomotorycznej;
– kształtowanie pojęcia liczby 10 w aspekcie kardynalnym i porządkowym; nauka pisania liczby 10, doskonalenie umiejętności liczenia;
– rozwijanie wrażliwości muzycznej; rozwijanie umiejętności słuchania i rysowania utworu muzycznego;
– kształtowanie wrażliwości dotykowej i kreatywności poprzez tworzenie sensorycznej okładki książki.