Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie IV – Eksperci na miesiąc: październik 2019

 

KALENDARIUM
ZAJĘCIE OTWARTE DLA RODZICÓW – o terminie poinformujemy mailem
– 14.10.2019 – LEGENDY WARSZAWY – TEATR PIWNICA Warszawa ul.Wójtowska; wyjazd autokarem z przedszkola o godz. 8.30 po śniadaniu, wracamy na obiad
– 28.10.2019 – „Jeśli drogowe znasz przepisy jesteś bezpieczny na ulicy” wystawa prac plastycznych wykonanych przez dzieci wspólnie z rodzicami dowolną techniką, format A4, (tylko dla chętnych); prace przynosimy do nauczycielek grupy w terminie od 21 do 25.10.2019

1. W zdrowym ciele zdrowy duchy 30.09.2019 – 04.10.2019
– Poznawanie produktów dających zdrowie, siłę i energię; przestrzeganie przed nadmiernym spożywaniem słodyczy,
– Rozumienie konieczności ubierania się odpowiednio do pogody celem unikania zachorowań
– Rozumienie potrzeby ruchu dla zdrowia; poznawanie różnych dyscyplin sportowych, sportowców, którzy je uprawiają
– Rozumienie potrzeby korzystania z opieki zdrowotnej lekarzy różnych specjalności profilaktycznie i w czasie choroby, poznawanie narzędzi ich pracy (pediatra, stomatolog, laryngolog),
– Wprowadzenie wielkich i małych, drukowanych i pisanych liter „o” jako znaków graficznych dla samogłosek „o” wyodrębnionych w nagłosie wyrazów Ola i owoce

Rodziców zachęcamy do:
– wspólnego z dziećmi aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu
– rozmów na temat różnych dyscyplin sportowych, znanych sportowców
– zabawy w klasyfikowanie przedmiotów ze względu na jedną cechę

2. Jesienią w parku 07.10.2019 – 11.10.2019
– Poznawanie jesiennego kolorytu parku dowiadywanie się z czego to wynika
– Rozpoznawanie i nazywanie wybranych gatunków drzew parkowych ich liści, owoców i nasion
– Poznawanie ciekawostek z życia wybranych zwierząt parkowych (wiewiórka, jeż)
– Manipulowanie materiałem przyrodniczym (układanie rytmów, przeliczanie, konstruowanie)
– Wprowadzenie wielkich i małych, drukowanych i pisanych liter „a” jako znaków graficznych dla samogłosek „a” wyodrębnionych w nagłosie wyrazów Ala i aparat

Rodziców zachęcamy do:
– spacerów po parku, rozmów na temat kolorytu parku, roślin, zwierząt
– zbierania i nazywania materiału przyrodniczego (liście, żołędzie, kasztany, jarzębina)
– układania rytmów z materiału przyrodniczego

3. Jesienią w lesie 14.10.2019 – 18.10.2019
– Rozpoznawanie i nazywanie wybranych gatunków drzew leśnych ich liści (igieł), owoców (szyszek) i nasion
– Rozpoznawanie i nazywanie wybranych gatunków grzybów jadalnych i trujących; przestrzeganie przed zbieraniem i spożywaniem nieznanych pod groźbą zatrucia
– Rozpoznawanie i nazywanie wybranych gatunków zwierząt leśnych; poznawanie ciekawostek z ich życia, sposobów przygotowywania się do zimy, przesypiania jej lub nie
– Utrwalanie zasad zachowania się w lesie
– Manipulowanie materiałem przyrodniczym (klasyfikowanie, przeliczanie, dokładanie, odkładanie elementów
– Wprowadzenie wielkich i małych, drukowanych i pisanych liter „l” jako znaków graficznych dla spółgłosek „l” wyodrębnionych w nagłosie wyrazów Leon i las

Rodziców zachęcamy do:
– rozmów o lesie jego roślinności i zwierzętach
– klasyfikowania, segregowania, przeliczania materiału przyrodniczego
– czytania ciekawostek, opowiadań o lesie

4. Przedszkolaki znają przepisy drogowe 21.10.2019 – 25.10.2019
– Poznawanie wybranych znaków: ostrzegawczych, zakazu, nakazu, informacyjnych; kojarzenie ich z figurami geometrycznymi
– Utrwalanie podstawowych zasad ruchu drogowego
– Rola sygnalizatora w ruchu ulicznym
– Utrwalanie znajomości adresu zamieszkania
– Rola policjanta w życiu społeczeństwa
– Wprowadzenie cyfry 1 jako znaku graficznego dla zbioru jednoelementowego

Rodziców zachęcamy do:
– zwracania uwagi na mijane po drodze do przedszkola znaki drogowe
– właściwego, zgodnego z zasadami uczestniczenia w ruchu ulicznym
– utrwalania adresu zamieszkania

5. Przygotowania ludzi do zimy 28.10.2019 – 01.11.2019
– Poznawanie sposobów przechowywania owoców i warzyw (źródła witamin) przez zimę
– Szykowanie ciepłej odzieży odpowiedniej do jesienno – zimowych chłodów
– Poznawanie sposobów ocieplania mieszkań dawniej i obecnie
– Wprowadzenie wielkich i małych, drukowanych i pisanych liter „m” jako znaków graficznych dla spółgłosek „m” wyodrębnionych w nagłosie wyrazów Marta i mama

Rodziców zachęcamy do:
– wspólnego wykonywania przetworów na zimę
– zabawy w przeliczanie warzyw, owoców (ile jest, który z kolei)
– zabaw w wysłuchiwanie głosek, wyszukiwanie w tekstach i w otoczeniu poznanych liter

Doskonalimy:
– Samodzielność w toalecie
– Samodzielność przy posiłkach (właściwe trzymanie łyżki, posługiwanie się widelcem i nożem)
– Samodzielność przy ubieraniu i rozbieraniu się (zaciąganie suwaków, zapinanie guzików, próby sznurowania butów)
– Przeliczanie na miarę możliwości
– Liczenie: wyrazów w zdaniu, sylab w wyrazie, głosek w wyrazie
– Syntezę i analizę słuchową (sylabową i głoskową) wyrazów
– Sprawność manualną (wycinanie, wydzieranie, manipulowanie materiałem przyrodniczym, rysowanie po śladzie, kolorowanie, malowanie)
– Czytanie globalne w związku z realizowaną tematyką; dobieranie wizytówek do ilustracji;
– Odczytywanie prostych zdań na miarę możliwości
– Rysowanie wzorów literopodobnych po śladzie, w liniaturze i bez

DOSKONALIMY UMIEJĘTNOŚCI W ZAKRESIE KSZTAŁTOWANIA POJĘĆ MATEMATYCZNYCH:
– Posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi na miarę możliwości
– Dodawanie i odejmowanie na miarę możliwości z użyciem liczmanów i bez
– Rozwiązywanie prostych zadań tekstowych na miarę możliwości
– Tworzenie zbiorów według określonej cechy, określanie liczebności zbioru cyfrą
– Porównywanie liczebności zbiorów z użyciem wyrażeń „tyle samo”, „o jeden więcej/mniej”
– Różnicowanie lewej i prawej strony ciała; rozumienie symetrii ciała
– Rozpoznawanie i nazywanie figur geometrycznych płaskich
– Wprowadzenie cyfry 1 jako znaku graficznego dla oznaczenia jednoelementowego zbioru

NASZE WIERSZE
Stroje na różne pory roku
Kiedy latem na niebie słońce jasno praży
w kąpielowym stroju siedzę na plaży.
Kiedy jesienią deszcz ciągle pada
wtedy bardzo chętnie kalosze zakładam.
Kiedy mróz siarczysty panuje na dworze
w czapce i szaliku spacerować mogę.
Wiosną wyciągam buty sportowe
w dresie po parku pobiegać w nich mogę.

NASZE PIOSENKI
W kasztanowym mieście
W kasztanowym mieście wszystko jest z kasztana
kasztanowe drzewa szumią tu od rana,
kasztanowe chmury płyną tu nad miastem
słońce jest zielone, śmieszne i kolczaste.
Ref: Kasztanowy konik, kasztanowy bat,
na koniku kasztanowym pojedziemy w świat.
W kasztanowym mieście, w kasztanowy ranek
każdy na śniadanie je kasztanów dzbanek,
a listonosz stary zawsze oczywiście
nosi zamiast listów kasztanowe liście.
Ref:

Zbieramy grzyby
Z wielkim koszem idzie jesień po lesie.
Co w tym koszu pani jesień nam niesie?
Ref: Kurki, rydze i maślaki
borowiki i kozaki pozbieramy dziś.
Poszukamy żółtych kurek pod sosną.
Nad potokiem smaczne rydze nam rosną.
Ref:
Muchomora ominiemy z daleka.
Niech muchomor na złe muchy tu czeka.
Ref: