Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie IV – Eksperci na miesiąc: styczeń 2022

 

Kosmiczne cuda i dziwy 3.01.- 7.01.2022r.
– Będziemy słuchać utworów literackich i wyciągać wnioski przyczynowo – skutkowe.
– Wzbogacimy słownictwo wokół tematyki kosmos.
– Poznamy ciekawostki dotyczące budowy Układu Słonecznego, położenia planet.
– Poznamy sylwetkę polskiego kosmonauty Mirosława Hermaszewskiego.
– Prowadzić będziemy zabawy badawcze (puszczanie „zajączków”).
– Dowiemy się jak powstaje dzień i noc oraz pory roku w związku z ruchami Ziemi wirowym i obrotowym.
– Zachęcimy dzieci do fantazjowania na temat istnienia życia w kosmosie.
– Poznamy wielkie i małe drukowane i pisane litery „p” jako znaki graficzne dla spółgłosek „p” wyodrębnionych z wyrazów Patryk, planeta; będziemy wysłuchiwać ją w nagłosie, wygłosie i śródgłosie; kojarzyć do czego jest podobna; odnajdować w tekście drukowanym; pisać po śladzie w liniaturze; utrwalać zasadę pisowni wielkich liter.
– Będziemy czytać wyrazy złożone z poznanych liter.
– Poznamy cyfrę 8 jako znak graficzny dla zbioru 8 elementów, poznamy znaczenie kardynalne i porządkowe liczby 8; będziemy dokładać i zabierać elementy ze zbioru, tak aby została ich podana liczba.
– Utrwalać będziemy poznane cyfry i znaki matematyczne.

Za zimową szybą 10.01.-14.01.2022r.
– Będziemy kształtować umiejętności odpowiedniego ubierania się do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku (zapobieganie przegrzaniu i zmarznięciu).
– Będziemy rozmawiać na temat sportów zimowych i bezpiecznych zabaw na śniegu.
– Poznamy różne dyscypliny sportów zimowych i nauczymy się je nazywać.
– Poznamy sytuacje zagrażające bezpieczeństwu * bawienie się w miejscach niedozwolonych, np.: przy ruchliwej ulicy, na zamarzniętym stawie.
– Stworzymy kodeks bezpiecznej zabawy.
– Będziemy rozwiązywać zadania matematyczne na dodawanie i odejmowanie w oparciu o liczmany.

Serce dla Babci i Dziadka 17.01.- 21.01.2022r.
– Będziemy rozmawiać na temat starszych ludzi, zastanowimy się, dlaczego i jak powinniśmy im pomagać.
– Formułować będziemy zasady kulturalnego zachowania wobec starszych osób.
– Rozmawiać na temat roli, jaką odgrywają w życiu rodziny dziadkowie. Rozmawiać o ich zabawach z dzieciństwa.
– Malować portrety babci i dziadka.
– Uczyć się wierszy, rymowanek i piosenek z okazji Dnia Babci i Dziadka.
– Przygotujemy upominki i przedstawienie.
– Poznamy wielką i małą, drukowaną i pisaną literę „s” jako znak graficzny dla spółgłoski „s” wyodrębnionej z wyrazów: Seweryn, serce, będziemy ją odwzorowywać po śladzie.
– Wyodrębniać będziemy głoskę „s” na początku, końcu i w środku wyrazów.
– Spróbujemy odczytywać wyrazy ze znanych już liter.

Kim Będę 24.01. – 28.01.2022r.
– Wzbogacimy wiedze n/t różnych zawodów, przypomnimy sobie numery alarmowe.
– Będziemy rozpoznawać stroje i przedmioty dla określonych zawodów.
– Będziemy rozwiązywać zagadki, dobierać podpisy pod ilustracje z rozsypanki wyrazowej.
– Wypowiadać się na temat wymarzonego zawodu .
– Rozwiniemy myślenie przyczynowo-skutkowe poprzez układanie historyjek obrazkowych i ciągów logicznych .
– Rozwiniemy różne formy aktywności muzyczno- ruchowej i słuchowej wzbogaconej grą na instrumentach perkusyjnych i akustycznych.

Doskonalimy:
– Samodzielność w toalecie, przy posiłkach, ubieraniu i rozbieraniu się, zapinaniu guzików, zasuwaniu zamka, zawiązywaniu sznurowadła.
– Przeliczanie na miarę możliwości; rozpoznawanie cyfr, przyporządkowywanie ich do właściwej ilości elementów
– Liczenie: wyrazów w zdaniu, sylab w wyrazie, głosek w wyrazie
– Wybrzmiewanie głosek w nagłosie, wygłosie, śródgłosie
– Syntezę i analizę słuchową (sylabową i głoskową) wyrazów
– Sprawność manualną (wycinanie, wydzieranie, manipulowanie materiałem przyrodniczym, rysowanie po śladzie, kolorowanie, malowanie, lepienie)
– Czytanie globalne w związku z realizowaną tematyką; dobieranie wizytówek do ilustracji;
– Odczytywanie prostych zdań na miarę możliwości
– Czytanie krótkich, ilustrowanych tekstów
– Układanie wyrazów z rozsypanki literowej
– Układanie zdań z rozsypanki wyrazowej
– Rysowanie wzorów literopodobnych po śladzie, w liniaturze i bez
– Próby pisania (dzieci zainteresowane)
Doskonalimy umiejętności w zakresie kształtowania pojęć matematycznych:
– Posługiwanie się liczebnikami głównymi i porządkowymi na miarę możliwości.
– Dodawanie i odejmowanie na miarę możliwości z użyciem liczmanów i bez.
– Rozwiązywanie prostych zadań tekstowych w oparciu o liczmany.
– Tworzenie zbiorów według określonej cechy lub kilku cech wspólnych; określanie liczebności zbioru cyfrą.
– Porównywanie liczebności zbiorów z użyciem wyrażeń „tyle samo”, „o jeden więcej/mniej”
– Różnicowanie lewej i prawej strony ciała; rozumienie symetrii ciała.

Rodziców zachęcamy by wspólnie z dziećmi:
– Bawili się w wysłuchiwanie głosek i odnajdywanie poznanych liter
– Bawili się w odczytywanie prostych wyrazów
– W zabawie dokładali i ujmowali elementy tak, by pozostawało ich 8
– Liczyli na miarę możliwości – Czytali książki (opowiadania, wiersze)
– Uczyli dzieci wiązania sznurowadeł poprzez zabawę

Podczas nauki wiązania butów może pomóc ten wierszyk
1. Były sobie dwie myszki Miki i Piki. Miały długie ogonki
(dziecko trzyma oba sznurowadła)
2. Zamieniły się miejscami
(dziecko krzyżuje sznurówki)
3. Jedna myszka weszła do norki
(wkładamy jeden koniec sznurowadła w utworzone oczko)
4. Druga ją zamknęła
(zaciskamy supeł)
5. Jedna wystawiła uszko
(robimy z jednego końca sznurowadła małe uszko)
6. Druga ją okrążyła i wystawiła i wystawiła swoje
(dziecko owija sznurówkę dookoła uszka i przez otwór wypycha drugie sznurowadło)
7. Przyszedł kot, złapał myszki za uszy i wyciągnął z norki
łapiemy palcami obu rąk za oba uszka i zaciskamy oba sznurowadła.