Ważne wydarzenia w lutym 2017 grupa III – Zdobywcy

1 lutego 2017 0 Comments


Kalendarium
01.02.2017 – godz. 9:3O
BAL KARNAWAŁOWY- sala gimnastyczna

impreza tylko dla dzieci, prowadzona przez profesjonalistów; prosimy aby rodzice przynieśli dla dzieci stroje karnawałowe (podpisane, na wieszaku)
08.02.2017 – godz. 10:45KONCERT – FAGOT – sala gimnastyczna

Doskonalimy umiejętności w zakresie:
– Samoobsługi: rozbieranie się i ubieranie (stosownie do pogody), spożywanie posiłków z użyciem sztućców (łyżka, nóż, widelec);
– Liczenia na miarę możliwości liczebnikami głównymi i porządkowymi; tworzenie zbiorów według wskazanej cechy; porównywanie ich liczebności;
– Syntezy i analizy sylabowej i głoskowej wyrazów; wybrzmiewania głosek w nagłosie, wygłosie; liczenie głosek w wyrazie; wyrazów w zdaniu;
– Opowiadania treści obrazka;
– Układania historyjek obrazkowych opowiadania ich treści;
– Dostrzegania różnic i podobieństw;
– Słuchania i wypowiadania się na określony temat na forum grupy;
– Czytania globalnego w związku z realizowaną tematyką;
– Sprawności ruchowej i manualnej.