Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie III Zdobywcy na miesiąc luty 2017


Zdobywcy uczą się w
miesiącu lutym.

Wiadomości