Informacje dotyczące dyżuru wakacyjnego w 2017r.

12 marca 2017 0 Comments

 

 

  • W miesiącach wakacyjnych (lipiec i sierpień 2017r.) w pruszkowskich przedszkolach będzie zorganizowany dyżur.
  • Z dyżuru wakacyjnego tylko w jednym wybranym miesiącu mogą korzystać wyłącznie dzieci rodziców pracujących.
  • Zapisy będą prowadzone w sekretariacie przedszkola w terminie od 06.03. 2017 r. do 31.03. 2017r. w godz. 9ºº-16ºº.
  • Rodzice zapisują dziecko na konkretny miesiąc.
  • Dla dzieci zapisanych będzie wskazane dyżurujące przedszkole, a informacja zostanie podana do wiadomości zainteresowanym w terminie do 14 kwietnia 2017 roku.
  • Rodzice zgłaszający dzieci na dyżur wakacyjny są zobowiązani do wniesienia opłaty za świadczenie usług przedszkolnych w dyżurującym przedszkolu do 15 maja 2017 r.
  • O terminach przyjmowania opłat w dyżurujących przedszkolach rodzice zostaną powiadomieni w terminie późniejszym (wywieszone będzie ogłoszenie).
  • Nie wpłacenie w/w opłaty do 15 maja 2017r. jest równoznaczne z rezygnacją z dyżuru.