Rekrutacja do przedszkoli 2019/2020 r.

17 lutego 2019 0 Comments

 

 


Uwaga! Rekrutacja do przedszkoli i żłobków miejskich oraz niepublicznych przedszkoli i niepublicznych punktów przedszkolnych, pozyskanych w ramach otwartych konkursów na prowadzenie zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego na terenie Miasta Pruszkowa odbywa się elektronicznie.

W celu zapisania dziecka do placówki przedszkolnej rodzice w okresie od 01.03.2019r. do 15.03.2019r. rejestrują się  na stronie internetowej www.pruszkow.formico.pl, wybierając maksymalnie 3 placówki.

Oprócz rejestracji elektronicznej należy złożyć dokumentację w formie papierowej w przedszkolu publicznym, niepublicznym lub niepublicznym punkcie przedszkolnym pierwszego wyboru.
Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do przedszkoli.

W celu zapisania dziecka do placówki żłobkowej rodzice w okresie od 01.03.2019 r. do 15.03.2019 r. rejestrują się  na stronie internetowej www.pruszkow.nullo.pl, wybierając wyłącznie jedną placówkę.
Oprócz rejestracji elektronicznej należy złożyć dokumentację w formie papierowej w wybranym żłobku miejskim.
Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do żłobków miejskich.

Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas pierwszych szkół podstawowych  rekrutacja odbywa się w formie tradycyjnej (tylko papierowej).
Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych i klas I szkół podstawowych.