Harmonogram rekrutacji jest nadal aktualny.

15 marca 2020 0 Comments

Harmonogram rekrutacji, zgodnie z Zarządzeniem Nr 23/2020 Prezydenta Miasta Pruszkowa jest nadal aktualny.

Termin rekrutacji : od 16.03.2020 r. do 30.03.2020 r.

Żłobki poprzez stronę : www.pruszow.nullo.pl
Przedszkola przez stronę : www.pruszkow.formico.pl

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i i klas I – wnioski do pobrania na stronach szkół oraz na stronie Miasta.

Aby w procesie rekrutacji ograniczyć do niezbędnego minimum kontakt rodziców z pracownikami w placówkach oświatowych utworzone zostaną stanowiska rekrutacyjne przy drzwiach wejściowych, gdzie będą pobierane wnioski od rodziców. Wnioski przyjmowane są w czasie godzin pracy placówki, które na czas rekrutacji nie ulegają zmianie.

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych od 12.03.2020r. do 25.03.2020 r.