Szanowni Rodzice

16 października 2020 0 Comments

 

Szanowni Rodzice.
W naszym przedszkolu w ramach podstawy programowej nauczyciele realizują następujące zajęcia:
– rozwijające mowę i myślenie;
– z języka angielskiego;
– matematyczne;
– plastyczno–techniczne;
– muzyczne;
– przyrodnicze;
– gimnastyka ogólnorozwojowa;
– zabawy ruchowe
– religia (za zgodą rodziców).
Wszystkie wyżej wymienione zajęcia prowadzone są w sposób zintegrowany w ciągu pobytu dziecka w przedszkolu.
W przedszkolu realizowane są również następujące zajęcia dodatkowe płatne z budżetu Miasta Pruszkowa:
– gimnastyka korekcyjna
– zajęcia taneczne.