Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupach I-IV: październik 2020

15 listopada 2020 0 Comments


Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupach I – IV na miesiąc: paździenik 2020

Grupa I – Mali badacze

Grupa II – Mali odkrywcy

Grupa III – Zdobywcy

Grupa IV – Eksperci