Dyżur wakacyjny i terminy opłat zakwalifikowanych dzieci

21 lutego 2021 0 Comments


Poniżej informacja na temat zakwalifikowania dzieci na dyżur wakacyjny i terminów opłat:


I turnus (1.07.2021-30.07.2021)
– Przedszkole Miejskie nr 15 – wszystkie dzieci z naszego przedszkola zostały zakwalifikowane.

Opłata za pobyt i wyżywienie – informacja zostanie wysłana na maila podanego we wniosku, płatność przelewem na wskazane konto w terminie: 4 – 12 marca 2021r.

II turnus (02.08.2021-27.08.2021) – wszystkie dzieci zostały zakwalifikowane do Przedszkola Miejskiego nr 13, ul. Antka 7.
Opłata za pobyt i wyżywienie – informacja zostanie wysłana na maila podanego we wniosku, płatność przelewem na wskazane konto w terminie: 4 – 12 marca 2021r.

• Dyżurujące przedszkola będą czynne w godzinach 7:00 – 17:00
• Rodzice zgłaszający dzieci na dyżur wakacyjny są zobowiązani do uiszczenia opłaty za:

– świadczenie usług przedszkolnych ( 1 zł. za każdą rozpoczętą, zadeklarowaną godzinę przed godz. 8:00 i po godz. 13:00) (opłaty tej nie wnoszą rodzice/prawni opiekunowie dzieci 6-letnich),
– żywienie dziecka ( 11,00 zł. za każdy planowany dzień pobytu),

Brak uiszczenia opłaty w wyznaczonych terminach jest równoznaczny z rezygnacją z dyżuru.