Wychowanie przedszkolne – artykuły

.
Drodzy rodzice, wychowanie przedszkolne obejmuje wszystkie sfery rozwojowe dziecka. Harmonijny rozwój człowieka, jest gwarantem jego szczęśliwości, dlatego w codziennej pracy z Waszymi pociechami staramy się wprowadzać takie metody, zadania, ćwiczenia, które będa miały korzystny wpływ na rozwój dziecka. Bardzo cennymi są dla nas rozmowy z rodzicami i wymiana obserwacji. Zapraszamy do spotkań z kadrą pedagogiczną na indywidualne konsultacje, których harmonogram jest wywieszony na tablicy ogłoszeń w holu budynku przedszkolnego. Wszyscy cieszymy się gdy dzieci rozwijają się prawidłowo i osiągają nowe umiejętności. Jednak nie zawsze tak się dzieje, a wczesne zauważenie pewnych deficytów i wsparcie naszych maluchów w tych obszarach ma ogromny wpływ na dalszy ich rozwój...

Wiadomości Czytaj więcej