Dyżury wakacyjne w przedszkolach w roku szkolnym 2022/2023

1 lutego 2023 0 Comments

W miesiącach wakacyjnych 2023 roku w pruszkowskich przedszkolach będzie zorganizowany dyżur według poniższego harmonogramu.

I turnus

3-15.VII.2023 r.

Przedszkole Miejskie Nr 3
ul. Chopina 1

tel. 758-68-32

Przedszkole Miejskie Nr 8
ul. Mostowa 2

tel. 758-22-27

Przedszkole Miejskie Nr 16
ul. Pływacka 16

tel. 795-382-172

Przedszkole Miejskie Nr 12 ul.Andrzeja 12
tel. 758-22-58

II turnus

17-28.VII.2023 r.

Przedszkole Miejskie Nr 4
ul. Prusa 27

tel. 758-89-29

Integracyjne Przedszkole Miejskie Nr 5
ul. Narutowicza 20

tel. 728-80-34

Przedszkole Miejskie Nr 6
ul. Hubala 1

tel. 758-41-28

Przedszkole Miejskie Nr 7
ul. Słowackiego 1

tel. 758-85-53

Przedszkole Miejskie Nr 10
ul. Chopina 13

tel. 758-83-12

III turnus

31.VII-11.VIII.2023 r. 

Przedszkole Miejskie Nr 13 – z wyłączeniem filii przy
ul. Helenowskiej
ul. Antka 7

tel. 758-62-01

Przedszkole Miejskie Nr 14
ul. Jasna 2

tel. 758-20-38

Przedszkole Miejskie Nr 11
ul. Mostowa 2

tel. 758-43-64

IV turnus

14-28.VIII.2023 r.

Przedszkole Miejskie Nr 1
ul. Jarzynowa 21

tel. 299-11-56

Przedszkole Miejskie Nr 9
ul. S. Moniuszki 9

tel. 758-68-53

Przedszkole Miejskie Nr 15
ul. Dębowa 8

tel. 758-88-38

Wnioski o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny będą dostępne w macierzystym przedszkolu.

Wniosek można również pobrać ze strony internetowej przedszkola lub platformy 4Parents. Wypełniony wniosek należy złożyć w wyznaczonym miejscu w przedszkolu w terminie
od 6 lutego 2023 roku do 17 lutego 2023 roku.

Rodzic ma możliwość zapisania dziecka na więcej niż jeden turnus wakacyjny.

We wniosku o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny rodzice/prawni opiekunowie wpisują numer dyżurującego przedszkola jako propozycję. Pisemna informacja ze wskazaniem dyżurującego przedszkola zostanie podana do wiadomości zainteresowanym rodzicom
w terminie
do 28 lutego 2023 roku.

Dyżurujące przedszkola będą czynne w godzinach 7:00 – 17:00

Rodzice zgłaszający dzieci na dyżur wakacyjny są zobowiązani do:

  • 06.02.2023 r. – 17.02.2023 r. – złożenie wypełnionego Wniosku zgłoszenia dziecka na dyżur wakacyjny w macierzystym przedszkolu,
  • 01.03.2023 r. – 10.03.2023 r. – wniesienie opłaty za świadczenie usług przedszkolnych ( 1 zł. za każdą rozpoczętą, zadeklarowaną godzinę przed godz. 8:00 i po godz. 13:00) przelewem na wskazany przez przedszkole nr konta (opłaty tej nie wnoszą rodzice/prawni opiekunowie dzieci 6-letnich),
  • 01.03.2023 r. – 10.03.2023 r – wniesienie opłaty za żywienie dziecka ( 14,00 zł. za każdy planowany dzień pobytu) – przelewem na wskazany przez przedszkole
    nr konta.

Rodzice otrzymają w macierzystym przedszkolu informację dotyczącą przedszkola, do którego zostało skierowane dziecko wraz z informacją dotyczącą wysokości opłat i terminów płatności za dyżur wakacyjny.

Niewniesienie w/w opłat w wyznaczonych terminach jest równoznaczne z rezygnacją z dyżuru. Szczegółowych informacji dotyczących dyżurów wakacyjnych udziela Dyrektor Placówki macierzystej.

Zarządzenie Nr 26.2022 z dnia 2 lutego 2022 r. harmonogram zapisów za dyżury 2023 Wniosek o przyjęcie dziecka na dyżur wakacyjny 2023