Wyniki rekrutacji

 
Szanowni Państwo!

1 kwietnia 2021 rzostały podane do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych. Wyniki naboru można również sprawdzić logując się na konto dziecka a stronie pruszkow.formico.pl . Rodzice, którzy podali podczas rejestracji wniosku dziecka adres mailowy, otrzymają informacje o wynikach naboru na skrzynkę mailową. Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przedszkoli na rok szkolny 2021/2022, są zobowiązani do potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola w terminie od 01.04.2021r. do 09.04.2021r.

12 kwietnia 2021 r. – zostaną opublikowane listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych  do przedszkoli miejskich w Pruszkowie.
Od 01.06.2021 r. do 11.06.2021 r. rodzice dzieci nieprzyjętych będą mogli złożyć wniosek  o ...
Wiadomości Czytaj więcej

Zakres korzystania z zajęć opiekuńczych w przedszkolu

.

Uprzejmie informuję, że zgodnie z zgodnie z §2 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021 r., opublikowanym w Dzienniku Ustaw, zostały szczegółowo określone uprawnienia Rodziców w zakresie korzystania z zajęć opiekuńczych w przedszkolu w okresie od 29 marca 2021 r  do 9 kwietnia 2021 r. – treść rozporządzenia w załączeniu.

Uprawnionych, którzy są zainteresowani zapewnieniem opieki przedszkolnej w w/w okresie proszę o zgłoszenie dzieci drogą mailową do nauczycielek grup do godz. 15:00 w niedzielę 28 marca 2021 r. (chodzi o zakup odpowiedniej ilości artykułów spożywczych).

Wypełnione wnioski o przyjęcie dzieci na zajęcia opiekuńcze proszę dostarczyć do przedszkola  w poniedziałek 29 marca 2021 r.

                               ...

Wiadomości Czytaj więcej

COVID-19 – zamknięcie przedszkola


Szanowni Rodzice, 

W związku z komunikatem Ministra Zdrowia  z dnia 25.03.2021 r. przedszkola oraz żłobki zostają zamknięte w terminie od 27 marca 2021 r. do 9 kwietnia 2021 r.

W tym czasie placówki są zobowiązane do zapewnienia opieki dzieciom, których rodzice zatrudnieni są w podmiotach leczniczych lub wykonują zadania publiczne w związku ze zwalczaniem COVID-19 (pracownicy służb mundurowych).

Warunkiem przyjęcia dziecka do przedszkola jest złożenie przez rodziców/opiekunów, którzy ze względu na charakter pracy nie będą mogli zapewnić opieki dzieciom załączonego wniosku i dostarczenie go osobiście do Przedszkola lub przesłanie scanu na adres e-mailowy grupy do  dnia 26.03.2021r do godz. 10:00.

Na czas zamknięcia przedszkola Rodzicom przysługuje zasiłek opieku...

Wiadomości Czytaj więcej