II – Mali Odkrywcy – Zamierzenia dydaktyczne miesiąc wrzesień

 

Witaj przedszkolna przygodo
– Pokonujemy własne nieśmiałości;
– Przypominamy zasady kodeksu przedszkolnego;
– Poznajemy prawa i obowiązki obowiązujące w grupie;
– Porządkujemy swoje miejsce pracy i zabaw;
– Przeliczmy elementy w zbiorze;
– Uważne słuchamy opowiadań;
– Tworzymy dłuższych wypowiedzi;
– Uczestniczymy w zorganizowanych zabawach ruchowych;
– Stosujemy różne technik plastycznych;
– Zwracamy uwagi na zmianę pogody i stosownie dopasowujemy ubrań do warunków panujących na dworze;

Ja i ty to my
– Rozpoznajemy emocji przedstawione na ilustracji;
– Wypowiadamy się na określony temat;
– Ćwiczymy aparat artykulacyjny poprzez zabawy z piórami;
– Sprawnie wypowiadamy się pod względem artykulacyjnym;
– Ukazujemy ruchem zachowania adekwatnego do określonych stanów emocjonalnych;
– Poprawnie wykonujemy ćwiczeń graficznych;

To jestem ja
– Śpiewamy piosenki w grupie;
– Zapamiętujemy i odtwarzamy układ ruchowy do piosenki;
– Dostrzegamy zmiany w muzyce;
– Rozróżniamy prawą i lewą stronę;
– Interesujemy się pisaniem;
– Kojarzymy dźwięk z przypisanym do niego ruchem;
– Łączymy przyczynę ze skutkiem;
– Koncentrujemy uwagę na wykonywanych działaniach;

Lecą liście kolorowe
– Grupujemy obiekty w sensowny sposób;
– Porównujemy liczebności zbiorów;
– Przeliczamy elementy zbiorów;
– Doskonalimy sprawność manualną;
– Rozpoznajemy pory roku;
– Wykluczamy niepasujące obiekty;
– Rozpoznajemy i nazywamy zjawiska atmosferyczne;
– Znamy gatunki drzew z najbliższego otoczenia
– Rozwiązujemy zagadki dotykowe i słowne;
– Przestrzegamy zasad zachowania się w ogrodzie.