Rada Rodziców


Rok szkolny 2018/2019

RADA RODZICÓW PRZEDSZKOLA

Grudzień Izabela – przewodniczący
Sadownik Agnieszka– vice przewodniczący
Gajewska Monika – sekretarz
Ciesielska Jolanta – skarbnik


ODDZIAŁOWE RADY RODZICÓW

GRUPA I – MALI BADACZE
Ciesielska Jolanta – przewodniczący
Gawska Agnieszka
Boniecka Paulina

GRUPA II – MALI ODKRYWCY
Sadownik Agnieszka – przewodniczący
Krupka Agnieszka
Piskorowska Aneta

GRUPA III – ZDOBYWCY
Gajewska Monika – przewodniczący
Jakubowska Marta
Duda Izabela

GRUPA IV – ODKRYWCY
Grudzień Izabela – przewodniczący
Sierociuk Emilia
Jarkiewicz Katarzyna