Kronika grupy IV – Eksperci – miesiąc wrzesień

KRONIKA GRUPY IV
EKSPERCI”

w miesiącu wrześniu

We wrześniu przypomnieliśmy sobie oraz utrwaliliśmy zasady ruchu drogowego.
Później wdrożyliśmy je w życie i pamiętamy o ich przestrzeganiu.
Znamy również wszystkie numery alarmowe.

 

22 września odwiedziła nas Pani Jesień.
Przyniosła nam koszyk pełen różnych skarbów. Podczas zabaw z dziećmi opowiedziała o swoich przygodach , licznych podróżach i spotkaniach ze zwierzętami. Zaś podczas zajęć z rytmiki zaczarowała dzieci swą jesienną muzyką wprowadzając wszystkich w nastrój charakterystyczny dla tej pory roku.

 

29 września w naszej grupie odbyły się warsztaty ekologiczne. 
Zajęcia były prowadzone metodami aktywizującymi grupę, z wykorzystaniem technik twórczego myślenia, zajęć ruchowych, plastycznych.

 Zajęcia ukazały problem śmieci, jako efekt nadmiernej konsumpcji oraz pokazały możliwości przeciwdziałania problemowi poprzez stosowanie zasady 3R tzn.: (reduce- ograniczać, reuse – ponowne wykorzystanie, recycle – przetwarzać, utylizować). 
W przystępnej i działającej na wyobraźnię formie zostały przedstawione dane dotyczące ilości śmieci powstających w naszych domach.