Rozkład dnia


Ramowy rozkład dnia 
w Przedszkolu Miejskim Nr 15 w Pruszkowie

6.30 – 8.10 – Schodzenie się dzieci, zabawy dowolne i organizowane przez nauczycieli, zajęcia kompensacyjno-korekcyjne, prace porządkowe.

8.15 – 8.20 – Czynności higieniczne, w grupach 3 i 4-latków- zabawy ruchowe, w grupach 5 i 6-latków – ćwiczenia poranne.

8.20 – 9.00 – Śniadanie, przygotowanie do zajęć.

9.00 – 10.00 – Zajęcia edukacyjne według planu nauczycieli.

10.00 – 12.30 – Zajęcia i zabawy w ogrodzie przedszkolnym – w tym co najmniej 15 min. zajęcia ruchowe organizowane przez nauczyciela. Zabawy z wykorzystaniem terenowych urządzeń zabawowych.
Obserwacje przyrodnicze i prace w ogrodzie przedszkolnym. Spacery i wycieczki w okolice przedszkola.

lub

Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań, udział w zabawach i innych działaniach inspirowanych przez nauczyciela zgodnie z zainteresowaniami i uzdolnieniami.
W grupach młodszych o godz. 10.20 – dzieci jedzą zupę.

12.30- 13.15 – Przygotowanie do obiadu – czynności porządkowe i higieniczne, obiad.

13.15 – 14.30 – Zajęcia dodatkowe, ćwiczenia rozwijające koordynację wzrokowo – słuchowo – ruchową i utrwalające treści wprowadzane na zajęciach edukacyjnych, zajęcia i zabawy w sali lub na terenie przedszkolnym, w grupie najmłodszej – odpoczynek poobiedni.

14.30 – 15.00 – Przygotowanie do podwieczorku – czynności higieniczne i porządkowe, podwieczorek.

15.00 -17.30 – Zajęcia dodatkowe. Zajęcia i zabawy ruchowe w sali lub na terenie, zajęcia wspomagające i korygujące rozwój oraz rozwijające zainteresowania i uzdolnienia dzieci, odbieranie dzieci.