Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie I – Mali Badacze na miesiąc: czerwiec 2018

 

I. Święto dzieci (04.06.18 – 08.06.18)
– Podajemy informacje o sobie: imię, nazwisko
– Określamy swoje cechy fizyczne: płeć, wiek, kolor oczu.
– Opowiadamy o swoich ulubionych zabawach i zabawkach.
– Dostrzegamy i nazywamy różnice między sobą: kolor włosów, oczu, wysokość i ciężar ciała.
– Uczymy się jak zachować się w teatrze – jedziemy na wycieczkę.
– Dostrzegamy dobre i złe zachowanie innych.
– Opowiadamy historyjki obrazkowe.
– Dzielimy rytmicznie wyrazy na sylaby.
– Kształtujemy umiejętność liczenia w zakresie 4 i więcej.

II. Moje podwórko (11.06.18 – 15.06.18)

– Uświadamiamy sobie niebezpieczeństwa wynikające z nieprzestrzegania zakazów.
– Poznajemy sytuacje zagrażające bezpieczeństwu: oddalanie się od rodziców, bawienie się w niedozwolonych miejscach, np. przy ruchliwej ulicy, rozmawianie z obcymi, zbliżanie się do nieznanych zwierząt, zwłaszcza psów i kotów.
– Korzystamy w bezpieczny sposób ze sprzętu sportowego i urządzeń znajdujących się na palcu zabaw.
– Nazywamy emocje i uczymy się empatii w stosunku do innych.
– Rozwijamy sprawność motoryczną poprzez rysowanie i korzystanie z różnych technik plastycznych.
– Umiejętnie posługujemy się piłką; łapiemy, rzucamy, turlamy.
– Rozwijamy logiczne myślenie i wyobraźnię poprzez rozwiązywanie zagadek.
– Przeliczamy elementy w zbiorze i porównujemy liczebności zbiorów.

III. Nadchodzą wakacje (18.06.18 – 22.06.18)
– Poznajemy ważniejsze regiony Polski oraz znajdujące się tam bogactwa naturalne.
– Witamy lato – w bezpośredni sposób obserwujemy zmiany zachodzące w przyrodzie.
– Poznajemy wybrane środki transportu lądowego, wodnego i powietrznego.
– Utrwalamy umiejętność prawidłowego chwytu narzędzia pisarskiego lub malarskiego.
– Budujemy różne konstrukcje z klocków.
– Ćwiczymy umiejętność wycinania prostych figur.
– Uczymy się piosenki „Wakacyjna wyliczanka”
– Przedstawiamy program artystyczny związany z zakończeniem roku.
– Wypowiadamy się na swobodne tematy i kierowane przez nauczyciela.

IV. Czas swobodnej zabawy (25.06.18 – 29.06.18)
– Ćwiczymy Metodą Ruchu Rozwijającego wg Weroniki Sherborne.
– Uczestniczymy w zajęciach logorytmicznych.
– Wykonujemy ćwiczenia grafomotoryczne i manualne.
– Słuchamy baśni, bajek, opowiadań i wierszy czytanych przez nauczyciela.
– Kształtujemy umiejętność liczenia na konkretach.
– W bezpieczny sposób bawimy się na placu przedszkolnym.
– Bawimy się wg własnych pomysłów, możliwości i zainteresowań.
– Korzystamy z gier stolikowych, puzzli, przebijanek.
– Budujemy konstrukcje z klocków.
– Rysujemy na dowolny temat oraz zadany przez nauczyciela.
– Rysujemy po śladzie i kolorujemy obrazki.
– Świetnie się bawimy?

NASZE PIOSENKI:

„Z motylem na głowie”
1. Mały człowiek tak jak ja też zachcianki swoje ma.
Więc wam powiem bardzo szczerze: lubię jeździć na rowerze.
Ref.: Jadę na rowerze z tatą, wokół nas zielone lato.
        Motyl usiadł mi na głowie, pluszcze woda w leśnym rowie.
        Jadą sobie dwa rowery, błyszczą w słońcu koła cztery.
        Z tatą nigdy się nie boję, tak nam dobrze jest we dwoje.
2. Czapka z daszkiem kryje mnie, na tej czapce kropki dwie.
    A na nosie, to nie czary, na słoneczko okulary.
3. Jedzie ze mną pluszak pies, w torbie coś pysznego jest.
    Żuję gumę, mrużę oczy, a mój rower wciąż się toczy.

„Wakacyjna wyliczanka”
1. Konduktorze, konduktorze, czy zabierzesz nas nad morze?
Ref. Bardzo chętnie, raz i dwa, ale zróbcie to co ja.
2. Konduktorze, konduktorze, każdy z tobą jechać może?
Ref. Pokaż bilet, raz, dwa, trzy. Na wakacje jedziesz ty!