Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie I – Mali Badacze na miesiąc: grudzien 2017

 

Ulubione zabawy i zabawki (04.12.2017 – 08.12.2017)
– Rozwijamy relacje pomiędzy dziećmi, opartych na wzajemnym szacunku i akceptacji, m.in. nieprzeszkadzanie dzieciom w zabawie, podejmowanie prób wspólnych zabaw, zachęcanie dzieci nieśmiałych do zabawy w grupie.
– Uczestniczymy w zabawach zorganizowanych przez nauczyciela, które dają dziecku satysfakcję i radość.
– Wykorzystujemy w zabawach (także w sposób niekonwencjonalny), różne zabawki, przedmioty, znaki i symbole.
– Wymieniamy poglądy na temat ulubionych zabawek z uzasadnieniem wyboru.
– Kształtujemy poczucie rytmu poprzez uczestniczenie zabawach rytmicznych.
– Ćwiczymy odpowiadanie na pytania dotyczące słuchanego tekstu.

Zima biała (11.12.2017 – 15.12.2017)
– Obserwujemy zmiany zachodzące w przyrodzie zimą: zwracamy uwagę na koloryt i piękno przyrody w zimowej szacie.
– Poznajemy zjawiska atmosferyczne charakterystyczne dla zimy, nazywamy je, np. opady śniegu.
– Poznajemy wybrane właściwości fizyczne śniegu o lodu, zwracamy uwagę na zanieczyszczenia, które zatrzymują w sobie.
– Bierzemy udział w świątecznych warsztatach artystyczno – plastycznych z rodzicami, prezentujemy poznane piosenki, wykonujemy wspólnie z rodzicami ozdoby świąteczne.
– Rozwijamy sprawność manualną poprzez wykonywanie prac plastycznych, kolorowanie kredkami, malowanie farbami.
– Poznajemy zasady ubierania się w zimne, mroźne dni.
– Ćwiczymy liczenie do 3 i więcej.
– Poszerzamy słownictwo bierne i czynne o nowe pojęcia.

Święta i nowy rok tuż – tuż (18.12.2017 – 29.12.2017)
– Rozwijamy pamięć słuchową poprzez uczenie się i śpiewanie piosenek.
– Bierzemy udział w zabawie ze Świętym Mikołajem, przyjmujemy prezenty i dziękujemy za nie.
– Kultywujemy tradycje związane ze Świętami Bożego Narodzeni, ubieramy wspólnie choinkę.
– Poznajemy zwyczaje charakterystyczne dla naszej wiary i tradycji rodzinnych związanych z Wigilią i Bożym Narodzeniem.
– Doskonalimy umiejętność składania życzeń swoim bliskim.
– Rozpoznajemy i nazywamy podstawowe kolory, porównujemy wielkość, stosujemy określenia: mały, duży.
– Kształtujemy umiejętność wypowiadania się na temat zadany przez nauczyciela.
– Uczymy się dzielić na sylaby wyrazy składające się z dwóch i trzech sylab.