Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie I – Mali Badacze na miesiąc: grudzień 2020

 

Czy smoki to dinozaury 30.11.2020 – 4.12.2020
– Wie, że dinozaury żyły w czasach prehistorycznych, zna nazwy niektórych dinozaurów
– Posługuje się pojęciami dawno, teraz, kiedyś, teraz
– Wie jak wygląda węgiel i skąd się bierze węgiel
– uczestniczy w zabawach ruchowych organizowanych w sali i w ogrodzie przedszkolnym
– W poznawaniu świata korzysta z własnych zmysłów,
– Odpowiada na pytania nauczyciela,
– Uważnie słucha rozmówcy,
– Wskazuje istotne różnice pomiędzy dwoma przedmiotami, obrazkami,

Nadeszła zima 7.12.2020 – 11.12.2020
– Dziecko zna oznaki zimy i potrafi wyróżnić zmiany zachodzące w przyrodzie w trakcie zimy
– Aktywnie uczestniczy w obserwacji przyrody; przebywając na świeżym powietrzu – uczestniczy w spacerach, zabawach
– Potrafi powtórzyć proste ruchy dorosłej osoby
– Uczestniczy w zabawach rytmicznych i ruchowych,
– Rytmicznie porusza się przy muzyce.
– Wyrabianie nawyków zdrowotnych przy każdej nadarzającej się sytuacji (np. mycie rąk po skorzystaniu z toalety, składanie w jedno miejsce ubrań podczas przygotowań do leżakowania, korzystnie z chusteczek higienicznych w razie potrzeby)
– Poznaje własne możliwości przy wykonywaniu różnych czynności.
– Współdecyduje o ubiorze, wyborze zabawek, zabaw,
– Podejmuje zabawy inicjowane przez nauczyciela, rozwijające zainteresowania dzieci,
– Liczy na konkretach w zakresie 5
– Używanie określeń: wysoki, niski, długi, krótki,

Święta tuż tuż 14.12.2020 – 18.12.2020
– Zna zwyczaje świąteczne związane z Bożym Narodzeniem
– Aktywnie uczestniczy w przygotowaniach świątecznych w sali przedszkolnej
– Prawidłowo spożywa posiłki – prawidłowo posługuje się łyżką, widelcem.
– Rozwija sprawność całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
– Nabywa prawidłową koordynację ruchowa.
– Uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych
– Wspólnie z nauczycielem śpiewa piosenki
– Uczestniczy w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem,
– Przebywając na świeżym powietrzu – uczestniczy w spacerach, zabawach,
– Ubiera się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku,
– Rozumie znaczenie estetycznego urządzenia wnętrz, w których się przebywa.
– Wypowiada się prostymi zdaniami,
– Wypowiada się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu,
– Rysuje, maluje farbami plakatowymi, masy solnej,
– Uczy się na pamięć krótkich wierszy i piosenek związanych ze świętami Bożego Narodzenia

Rodzinne zwyczaje 21.12.2020 – 24.12.2020
– Zna zwyczaje związane z obchodzeniem świąt Bożego narodzenia
– Wymienia osoby z najbliższej rodziny, zna ich imiona
– Zna nazwy podstawowych potraw wigilijnych
– potrafi wskazać elementy znajdujące się na wigilijnym stole (opłatek, sianko, biały obrus, potrawy)
– podejmuje próby samodzielnego nakrywania do stołu
– Samodzielnie zakłada i zdejmuje buty
– Rozwija sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
– Uczestniczy w zabawach konstrukcyjnych
– Zna niektóre kolędy; podejmuje próby wspólnego Śpiewania kolęd
– Recytuje, indywidualnie i zespołowo, krótkich wierszy.

W oczekiwaniu na nowy rok 28.12.2020 – 31.12.2020
– Zna niektóre zwyczaje związane noworoczne
– Uczestniczy w zabawach rytmicznych i ruchowych przy muzyce
– Uczestniczy w ćwiczeniach gimnastycznych prowadzonych przez nauczyciela, powtarza proste ćwiczenia
– Samodzielnie zmienia obuwie, jest samodzielne w toalecie
– Podejmuje próby wspólnej zabawy z innymi dziećmi
– Dzieli się zabawkami z innymi, uczestniczy we wspólnym sprzątaniu sali
– Zna podstawowe figury geometryczne (koło, trójkąt, kwadrat)
– Zna podstawowe kolory
– Obserwuje zmiany zachodzące w przyrodzie w trakcie spacerów i pobytu na świeżym powietrzu