Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie I – Mali Badacze na miesiąc: kwiecień 2020

 

Wiosenne powroty 30.03 – 3.04. 2020r
– Obserwujemy zmiany zachodzące w przyrodzie w związku z nadejściem wiosny.
– Poznajemy ptaki, ich zwyczaje związane z nadejściem wiosny,
– Poznajemy Bociana i żabę- jak wyglądają, gdzie żyją
– nazywanie cech przedmiotów: kształt, barwa, faktura, wydawany dźwięk, funkcja (np. do czego służy samochód).
– Ćwiczenia percepcji wzrokowej- układanie figur, patyczków, klocków według podanego wzoru.

Wielkanoc 6.04. – 10.04. 2020r.
– Kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami (np.: Bożego Narodzenia, Wielkanocy), przejmowanych od pokoleń- rozmawiamy o tradycjach..
– Poznajemy zwierzęta związane ze świętami wielkanocnymi – kurczaczek i baranek
– Wielkanocny koszyczek- co wkładamy do środka,
– Rozwijamy sprawność naszych rąk –malowanie kolorowych szlaczków palcami na rysunkach jajek.

Wiosna na wsi 14.04 – 17.04. 2020r.
– Poznajemy wybrane zwierzęta hodowane na wsi (dorosłe i młode).
– Rozpoznawanie i nazywanie zwierząt hodowlanych
– Usprawniamy rączki – lepienie z plasteliny na temat: Mieszkańcy wiejskiego podwór
– Zadania matematyczne – porównujemy przedmioty; klasyfikujemy ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek).
– Ćwiczymy percepcję wzrokową – wyszukiwanie takich samych obrazków, zabawek
– Poznajemy własne możliwości w toku wykonywania różnych czynności (określanie: sam potrafię…)
– Poznajemy i określamy swoje mocne stron.

Dbamy o przyrodę 20.04 – 24.04 2020r.
– Rozmawiamy o zanieczyszczaniu powietrza przez ludzi – Chcemy mieć czyste powietrze.
– Tworzymy kodeks przyjaciela przyrody na podstawie wysłuchanego wiersza A. Widzowska „Strażnicy Przyrody”
– Poznajemy właściwe i niewłaściwe zachowania w lesie,
– Poznajemy technikę kolażu poprzez tworzenie kompozycji z różnych materiałów i tworzyw. Praca plastyczna Ptak cudak z recyklingu.
– Poznajemy świata poprzez doświadczenia – własne i innych ludzi.
– Poznajemy sposoby ochrony środowiska.

Moja miejscowość, mój region 27.04 30.04. 2020r.
– Określamy miejsca zamieszkania (wieś, miasto)
– Nazywamy swoją miejscowość, poznajemy jej historię, ważniejsze obiekty i miejsca.
– Wzmacniamy poczucie przynależności narodowej, zwracamy uwagę na piękno najbliższego otoczenia
– Uczymy się dostrzegać w otoczeniu przedmiotów o różnych kształtach
– Wykorzystujemy figury geometryczne w ćwiczeniach matematycznych, zabawach, grach.
– Poznajemy świat poprzez naturalne zabawy badawcze

Przez cały miesiąc ćwiczymy:
Usprawniamy narządy mowy – język, wargi, żuchwę.
Ćwiczenia fonacyjne,
Rozwijamy motorykę małą i dużą, poprzez ćwiczenia grafomotoryczne i Ruch Rozwijający Weroniki Sherborn,
Trenujemy umiejętność przekładania ubranek na prawa stronę,
Usprawniamy samoobsługę w toalecie,
Uczymy się składać ręcznik i ubranka,
Ćwiczymy samodzielne jedzenie.