Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie I – Mali Badacze na miesiąc: kwiecień 2021

 

Chcę być sportowcem 6-9.04.2021
– Wdrażanie dziecka do samodzielności w trakcie czynności samoobsługowych – doskonalenie nabytych umiejętności
– Rozwijanie sprawności całego ciała (w toku wykonywania czynności samoobsługowych, zabaw ruchowych),
– Nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy,
– Rozwijanie orientacji w schemacie własnego ciała
– Nabywanie wiedzy na temat zdrowego trybu życia, oraz korzyści z uprawiania sportu, szczególnie na świeżym powietrzu
– Zapoznanie z rożnymi dyscyplinami sportowymi;
– Wdrażanie do współpracy w trakcie zabaw ruchowych
– Uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku, z elementami toczenia, z elementami rzutu, chwytu, równoważnych, organizowanych metodą opowieści ruchowych, ze śpiewem,

Dbamy o Ziemię 12-16.04.2021
– Wdrażanie do utrzymania porządku wokół siebie w przedszkolu (wspólne sprzątanie sali po skończonej zabawie, odkładanie rzeczy na miejsce w sali i szatni)
– Zapoznanie ze sposobami dbania o Naszą planetę
– Rozwijanie sprawności manualnych poprzez uczestnictwo w pracach plastycznych i zabawach konstrukcyjnych
– Rozwijanie umiejętności kategoryzacji przedmiotów pod względem ich właściwości, porządkowanie zbiorów
– Przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach,
– Słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego,
– oglądanie drzew znajdujących się w bliskim otoczeniu,
– obserwowanie środowiska przyrodniczego; zwracanie uwagi na dominującą kolorystykę, zmiany, jakie zachodzą w przyrodzie

Chcę być kosmonautą 19–23.04.2021
– Dobieranie stroju odpowiedniego do pogody
– wdrażanie do słuchania ze zrozumieniem krótkich utworów literackich
– Zapoznanie ze zjawiskiem powstawania dnia i nocy
– Wdrażanie do wypowiadania się pełnym zdaniem na zadany temat oraz uważnego słuchania innych
– Rozwijanie wiedzy na temat kosmosu, Układu Słonecznego i planet
– Rozwijanie wyobraźni poprzez uczestnictwo w zabawach grupowych i twórczych
– Wskazywanie różnic i podobieństw na ilustracjach
– Wdrażanie do zgodnej zabawy w grupie
– Rozwijanie wyobraźni poprzez zabawy konstrukcyjne różnymi materiałami

Jestem Polakiem, Jestem Europejczykiem 26 – 30.04.2021
– Określanie miejsca zamieszkania (miasto, wieś).
– Próby zapamiętania swojego adresu zamieszkania (miasto, ulica)
– Słuchanie legend, opowiadań o Polsce lub związanych ze swoją miejscowością,
– Spacerowanie w pobliżu przedszkola, obserwacja najbliższego otoczenia
– swobodne rozmowy na tematy bliskie dzieciom w kontaktach indywidualnych,
– słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego,
– rytmiczne powtarzanie tekstów rymowanek, krótkich wierszy,
– uczestniczenie w zabawach rozwijających umiejętność poznawania samego siebie,
– budowanie danego szeregu w toku praktycznego działania,
– składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru.