Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie I – Mali Badacze na miesiąc: listopad 2019

 

MOJA RODZINA 04-08.11.2019r.
– Utrwalamy imiona mamy, taty, brata, siostry
– Nazywamy członków bliższej rodziny, wypowiadamy się na temat ważniejszych wydarzeń z życia rodzinnego
– Rozwiązujemy proste zagadki, zapamiętujemy krótkie wiersze, rymowanki i piosenki
– porównujemy i klasyfikujemy przedmioty ze względu na ich jakość (barwa, wielkość) oraz przynależność (klocki do klocków, kredki do kredek).
– Dobieramy przedmioty w pary

MÓJ DOM 12-15.11.2019r.
– Obserwujemy i poznajemy najbliższe środowisko
– rozpoznajemy i nazywamy wybrane zwierzęta hodowlane w domu
– Podajemy imiona najbliższych członków rodziny
– Nazywamy: elementy pogody, części mieszkania, pomieszczeń przedszkolnych.
– Uczymy się odpowiadać na pytania dotyczące wysłuchanego utworu.
– Posługujemy się w celowo stworzonych sytuacjach liczebnikami, dostrzegamy w otoczeniu przedmioty o różnych kształtach.
– Poznajemy wybrane urządzenia gospodarstwa domowego.

MOJE PRAWA I OBOWIĄZKI 18-22.11.2019r.
– Tworzymy i omawiamy kodeks grupowy.
– Staramy się przestrzegać umów dotyczących zgodnego funkcjonowania w grupie przedszkolnej oraz zasad społecznych.
– Uczymy się dzielić z innymi własnymi radościami i smutkami oraz przejawiać empatię.
– Staramy się współdziałać w grupie w zabawach organizowanych oraz w trakcie zabaw swobodnych.
– Dopasowujemy i dobieramy przedmioty tak, aby tworzyły pewną całość )np. to są klocki do budowania wieży, a te do ułożenia domku).

MOJE ZDROWIE I BEZPIECZEŃSTWO 25-29.11.2019r.
– Omawiamy zasady higieny oraz stosujemy je w życiu codziennym
– Uczymy się samodzielnie korzystać z toalety, samodzielnie przebieramy się przed i po leżakowaniu oraz podczas wyjścia na dwór.
– Próbujemy różnych potraw, spożywamy owoce i warzywa.
– Omawiamy i przestrzegamy ustalonych zasad korzystania ze sprzętu rekreacyjnego i sportowego.