Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie I – Mali Badacze na miesiąc: listopad 2020

 

Pada deszcz 2-6.11.2020
– spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.
– ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze roku,
– samodzielne zakładanie ubrań, butów,
– przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach.
– podejmowanie prób wspólnych zabaw,
– słuchanie różnych odgłosów przyrody, rozpoznawanie ich,
– powtarzanie krótkich rymowanek,
– wypowiadanie się prostymi zdaniami,
– słuchanie wierszy, opowiadań, odpowiadanie na pytania dotyczące utworu literackiego.
– nazywanie barw podstawowych (czerwona, niebieska, żółta).
– liczenie palców, przedmiotów itp.,
– obserwowanie zmian zachodzących w przyrodzie późną jesienią, występujących zjawisk atmosferycznych np.: padającego deszczu

Dbamy o zdrowie 9-13.11.2020
– wskazywanie części ciała i ich nazywanie,
– nabywanie koordynacji wzrokowo-ruchowej, np. powtarzanie prostych ruchów innej osoby w czasie zabawy.
– wyrabianie nawyków zdrowotnych przy każdej nadarzającej się sytuacji (np. mycie rąk po skorzystaniu z toalety, składanie w jedno miejsce ubrań podczas przygotowań do leżakowania, korzystnie z chusteczek higienicznych w razie potrzeby),
– przebywanie na świeżym powietrzu – uczestniczenie w spacerach, zabawach
– poznanie własnych możliwości przy wykonywaniu różnych czynności.
– wymienianie i nazywanie wybranych zawodów (lekarz, pielęgniarka, dentysta),
– poznawanie czynności, jakie wykonują osoby z najbliższego otoczenia, nazywanie narzędzi pracy, zwrócenie uwagi na ubiór tych osób,
Artystyczna aktywność dziecka
– rytmiczne poruszanie się przy muzyce,
– uczestniczenie w zabawach rytmicznych, ruchowych.
– liczenie palców, przedmiotów itp. w zakresie 5.
– układanie prostych kompozycji z figur geometrycznych według podanego wzoru.

Domowi ulubieńcy 16-20.11.2020
– naśladowanie odgłosów zwierząt domowych
– poznanie zwyczajów niektórych zwierząt
– zapoznanie z zasadami dbania o zwierzęta domowe
– uczestniczenie w zabawach ruchowych: kształtujących postawę, orientacyjno-porządkowych, bieżnych, z elementami czworakowania, z elementami skoku, podskoku,
– podejmowanie prób wspólnych zabaw,
– dzielenie się zabawkami z innymi dziećmi.
– stosowanie form grzecznościowych względem siebie, a także osób dorosłych w każdej sytuacji (w domu, w przedszkolu, na ulicy),
– wypowiadanie się na temat obrazka, ilustracji, wysłuchanego tekstu,
– naśladowanie ruchów, gestów, głosów ludzi, zwierząt,
– wskazywanie ilustracji odpowiadającej fragmentowi wysłuchanego opowiadania,
– składanie pociętych obrazków w całość według podanego wzoru,
– uczestniczenie w zabawach – rozwiązywanie prostych zagadek,

Urządzenia w moim domu 23-27.11.2020
– odkładanie prac na półki indywidualne,
– spożywanie posiłków – prawidłowe posługiwanie się łyżką, widelcem.
– Poznanie nazw sprzętów domowych oraz zasad korzystania z nich
– naśladowanie dźwięków sprzętów elektrycznych
– uczestniczenie w zabawach konstrukcyjnych,
– poznanie własnych możliwości przy wykonywaniu różnych czynności.
– uważne słuchanie rozmówcy,
– słuchanie piosenek w wykonaniu nauczyciela,
– śpiewanie piosenek razem z osobą dorosłą,
– uczestniczenie w zabawach naśladowczych,
– liczenie palców, przedmiotów itp.,
– wykorzystywanie w zabawach różnych zabawek, przedmiotów
– poznawanie wybranych urządzeń gospodarstwa domowego