Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie I – Mali Badacze na miesiąc: luty 2022

 

Zwierzęta egzotyczne – 31.01 – 04.02.2022r.
– Poznajemy zwierzęta dżungli i sawanny , ich wygląd zwyczaje, miejsce zamieszkania
– Poznajemy kontynenty świata,
– Naśladujemy ruchy i głosy zwierząt,
– Poznajemy ZOO, oraz zasady zachowania w ogrodzie zoologicznym,
– Uczymy się przestrzegania ustalonych zasad,
– Przeliczamy, segregujemy wg koloru i gatunku,
– Uczymy się wyrażać swoje emocje,
– Rozwijanie naszą sprawność ruchową poprzez gry i zabawy,
– Lepimy z plasteliny- rozwijamy mięśnie palcy i dłoni,
– Odtwarzamy rytmiczne teksty,
– Uczymy się, że ruch na świeżym powietrzu jest ważny dla naszego zdrowia.

W Kosmosie – 07.02- 11.02.2022r.
– Rozwijamy nasze zainteresowania kosmosem i życiem w kosmosie.
– Poznajemy ciała niebieskie, uczymy się je rozpoznawać,
– Zapoznajemy się z postacią ufoludka,
– Uczymy się tolerancji wobec innych,
– kształtujemy umiejętności wypowiadania się dłuższymi zdaniami,
– doskonalimy umiejętności kolorowania, oraz poznajemy nowe techniki malarskie -malowanie przez rozdmuchiwanie,
– Wdrażamy się do dzielenia się zabawkami
– Ćwiczymy naszą pamięć słuchając i powtarzając zagadki i wierszyki,
– Ćwiczymy umiejętność rozwiazywania zagadek,
– Ćwiczymy umiejętność postepowania wg instrukcji nauczyciela
– Zwracamy uwagę na prawidłowe przeliczanie liczebnikami

Karnawał – 14.02-18.02
Bajki i baśnie 21.02 – 25.02.2022r
– Rozwijamy czytelnictwo poprzez słuchanie i znajomość bajek
– Rozwijamy zainteresowania teatralnymi wystąpieniami przed publicznością
– Projektujemy własny strój sceniczny
– Rozwijamy własne wypowiedzi- snujemy bajki
– Obserwujemy zmiany w krajobrazie
– Używamy zwrotów grzecznościowych
– Kształcimy operacje myślowe – uogólnianie, analizowanie, zgadywanie, wnioskowanie
– Uczymy się czerpania radości ze wspólnej zabawy oraz dbałości o porządek w miejscu zabawy
– Doskonalimy naszą orientację w przestrzeni
– Rozwijamy umiejętności klasyfikowania wg koloru
– Szukamy ptasich śladów w ogrodzie, rozwijamy procesy analizy i syntezy wzrokowej