Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie I – Mali Badacze na miesiąc: maj 2017


Kto ty jesteś Polak mały

– Zapoznanie dzieci z symbolami narodowymi Polski;
– Wzbogacenie słownika dzieci o nowe wyrazy: flaga, godło, herb, hymn;
– Budzenie poczucia patriotyzmu i przywiązanie do ojczyzny;
– Budzenie szacunku do symboli narodowych;
– Wdrażanie do rozpoznawania figur geometrycznych;
– Kształtowanie reakcji na zmianę tempa (wolno – szybko);

Na wiejskim podwórku
– Poznawanie życia zwierząt na wsi;
– Uwrażliwienie na piękno i bogactwo przyrody;
– Budzenie zainteresowania życiem zwierząt;
– Kształtowania umiejętności klasyfikowania przedmiotów według określonych cech;
– Porównywanie liczebności zbiorów;
– Doskonalenie umiejętności dostrzegania regularności w prostych układach;
– Budzenie zainteresowania pięknem i bogactwem naszego kraju;

Zabawy z mamą i tatą
– Wzbudzenie pozytywnych, pełnych życzliwości i szacunku relacji między dziećmi a rodzicami;
– Rozumienie roli mamy i taty w rodzinie;
– Budzenie szacunku i przywiązania dla bliskich;
– Integracja rodziny;
– Kształtowanie postaw empatycznych wobec innych;
– Zachęcenie do zdrowego odżywiania się;
– Budzenie zainteresowań kulinarnych;

Wycieczka do zoo
– Uświadomienie dzieciom, że zwierzęta mają swoje prawa;
– Rozumienie konieczności ochrony niektórych gatunków zwierząt;
– Budzenie szacunku i uczucia empatycznego dla zwierząt;
– Wyjaśnienie pojęcia zoo;
– Poszerzenie wiadomości dotyczących zwierząt;
– Zapoznanie się ze zwierzętami egzotycznymi, ich wyglądem i sposobem odżywiania;
– Poszerzenie wiedzy na temat roli i zadań weterynarza;
– Budzenie  wrażliwości na potrzeby zwierząt.