Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie I – Mali Badacze na miesiąc: marzec 2022

 

W marcu jak w garncu 28.02. – 04.03.2022r.
– Poznamy znaczenie przysłowia „W marcu jak w garncu”
– Pznajemy nazwy i symbole różnych zjawisk atmosferycznych: śnieg, deszcz, grad, słońce, tęcza
– Poszerzymy wiedzę na temat pór roku.
– Założymy hodowlę roślin w kąciku przyrody. Będziemy ją systematycznie obserwować oraz wyciągać wnioski na podstawie jej wyników.

Zabawy tu i tam 07.03. – 11.03.2022r.
– Będziemy segregowali, klasyfikowali, przeliczali zabawki.
– Dowiemy się, jak należy dbać o zabawki, własne oraz wspólne.
– Poznamy nowe, ciekawe zabawy, takie w jakie bawili się nasi dziadkowie.
– Wdrożymy się do przestrzegania ustalonych zasad, oczekiwania na swoją kolej podczas gry w planszówki.

Dbamy o zdrowie na przedwiośniu 14.03. – 18.03.2022r.
– Dowiemy się, jak należy dbać zdrowie.
– Wdrożymy się do próbowania nowych potraw, ze szczególnym zwróceniem uwagi na warzywa oraz owoce.
– Utrwalimy nawyki higieniczne: mycie rąk, mycie zębów, czesanie włosów.
– Będziemy pamiętać, że aby być zdrowym należy się gimnastykowa oraz uprawiać sport.

Nadchodzi wiosna” 21.03. – 25.03.2022r.
– Rozwiniemy zainteresowania związane ze zmianami zachodzącymi w przyrodzie wraz ze zmianą pory roku.
– Utrwalimy nazw pór roku.
– Poznamy różne rodzaje kalendarzy i ich przydatności w codziennym życiu.
– Nauczymy się rozpoznawać i nazywać pierwsze oznaki wiosny: zmienna pogoda, pierwsze kwiaty, pąki liściowe na drzewach.

W gospodarstwie 28.03. – 01.04.2022r.
– Będziemy rozpoznawali i nazywali zwierzęta gospodarskie.
– Dowiemy się o ich znaczeniu i roli jaką odgrywają dla człowieka.
– Poszerzymy wiedzę na temat pracy rolnika, działania maszyn gospodarkich.
– Będziemy rozpoznawać i degustować różne produkty pochodzenia zwierzęcego.

W ciągu całego miesiąca:
– Wdrażanie do właściwego ubierania się podczas wczesnej wiosny.
– Zwracanie uwagi na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym w związku ze zmiana pory roku – wiosenne kwiaty, przyloty ptaków.
– Kształtowanie myślenia przyczynowo – skutkowego podczas obserwacji wprowadzanych zmian, porządkowania zdarzeń w historyjce obrazkowej.
– Kształtowanie umiejętności wnioskowania na podstawie obserwacji wprowadzanych zmian.
– Kształtowanie umiejętności oceniania odwracalności wprowadzanych zmian na podstawie obserwacji.
– Wdrażanie do bezpiecznej zabawy z wykorzystaniem sprzętu jordanowskiego w ogrodzie przedszkolnym.
– Rozwijanie umiejętności przeliczania oraz porządkowania zbiorów – stałe poszerzanie zakresu liczenia.
– Rozwijanie analizy i syntezy słuchowej sylabowej.
– Rozwijanie percepcji słuchowej na materiale symbolicznym – dźwięki.
– Kształtowanie umiejętności odczytywania instrukcji obrazkowej – kolejność czynności.
– Kształtowanie umiejętności słuchania muzyki w skupieniu – wyrażanie nastroju i charakteru muzyki w pracach plastycznych, improwizacjach ruchowych.
– Doskonalenie umiejętności posługiwania się sztućcami oraz kulturalnego zachowywania się podczas posiłków.