Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie I – Mali Badacze na miesiąc: styczeń 2018

 

Moja babcia i mój dziadek (02.01.2018 – 12.01.2018)
– Podawanie informacji na temat swojej rodziny – nazywanie członków bliższej i dalszej rodziny, powiązań między członkami rodziny.
– Organizowanie uroczystości o charakterze rodzinnym.
– Uczestniczenie w krótkich programach artystycznych.
– Udział w zabawach ruchowych ze śpiewem.
– Rozwijanie uzdolnień plastycznych – samodzielne wykonanie upominków dla dziadków.

W świecie baśni (15.01.2018 – 19.01.2018)
– Wzbudzanie zainteresowania literaturą m słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów.
– Recytowanie indywidualne i zbiorowe poznanych wierszy.
– Próby samodzielnego opowiadania treści poznanych bajek.
– Kontakt z literaturą i czasopismami – oglądanie wybranych pozycji literatury dziecięcej.
– Zwracanie uwagi na piękne ilustracje, obrazki.

Dokarmiamy ptaki (22.01.2018 – 26.01.2018)
– Dokarmianie i dopajanie zwierząt i ptaków w trudnych warunkach.
– Nazywanie ptaków odwiedzających karmniki w przedszkolnych ogrodzie.
– Zwracanie uwagi na ostrożność w kontaktach z chorymi zwierzętami.
– Rozpoznawanie wybranych zwierząt po śladach na śniegu.

Zabawy na śniegu (29.01.2018 – 02.02.2018)
– Dbałość o higienę – ubieranie się odpowiednio do warunków atmosferycznych występujących w danej porze.
– Przebywanie na świeżym powietrzu, uczestniczenie w spacerach i zabawach.
– Poznawanie sytuacji zagrażających bezpieczeństwu: bawienia się w miejscach niedozwolonych np. przy ruchliwej ulicy, na zamarzniętym stawie.