Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie I – Mali Badacze na miesiąc: wrzesień 2020

 

Pierwszy raz w przedszkolu 01-18.09.2020
– Uczestnictwo w zabawach ruchowych oraz ruchowo – naśladowczych;
– Poznanie zasad bezpieczeństwa w przedszkolu i w ogrodzie;
– Poznanie zasad funkcjonowania w przedszkolu i w ogrodzie;
– Samodzielne rozbieranie się;
– Sprzątanie po sobie zabawek;
– Przedstawianie się wymieniając swoje imię;
– Zaznajomienie dzieci z kącikami zainteresowań w sali;
– Dziecko zna swoje miejsce w szatni oraz przy stoliku.

Nadeszła jesień 21-25.09.2020
– Uczestnictwo w zabawach porządkowych oraz ruchowych w przedszkolu oraz na świeżym powietrzu;
– Uważne słuchanie wiersza
– Segregowanie liści według kształtu;
– Rozpoznawanie wysokich i niskich dźwięków
– Uczestnictwo w pracach plastycznych zgodnie z poleceniem nauczyciela
– Liczenie w zakresie 3

Co robią zwierzęta jesienią 28.09-2.10.2020
– Samodzielne spożywanie posiłków;
– Uczestnictwo w zabawach ruchowych oraz ruchowo naśladowczych zgodnie z ich zasadami
– Wyrażanie opiekuńczego stosunku względem zwierząt;
– Zgodna zabawa z innymi dziećmi;
– Uważne słuchanie utworu literackiego
– Rozpoznawanie wybranych zwierząt leśnych
– Uczestnictwo w pracach plastycznych
– Posługiwanie się pojęciami „mały” i „duży”
– Wskazywanie i wymienianie części ciała

Piosenka miesiąca:
Chwyćmy się za ręce
Zróbmy wielkie koło
Z uśmiechem na twarzy
Bawmy się wesoło.