Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie II – Mali Odkrywcy na miesiąc: czerwiec 2017

 

Co o w trawie piszczy? – 05. 06. – 14. 06.
– Doskonalimy umiejętność dodawania, odejmowania, rozdzielania po kilka, uczestniczymy w sytuacjach zabawowych, wymagających liczenia, utrwalanie pojęcia liczby 10,
– Utrwalamy pojęcie następstwa czasu oraz cykliczności pór roku
– Udoskonalimy umiejętności opisywania rzeczywistości za pomocą symboli, wzbogacimy słownictwo czynne poprzez wypowiadanie się i wyjaśnianie pojęć służących do określenia czasu.
– Rozbudzimy zainteresowania związane ze światem owadów
– Wspólnie obserwujemy eksperymenty, min.: jak powstaje tęcza.
– Czynnie bierzemy udział w zabawach muzyczno-rytmicznych przy piosenkach znanych dzieciom.
– Kształtujemy umiejętności analizy i syntezy słuchowej wyrazów, wysłuchiwania poznanych dotychczas głosek w wyrazach.

Wycieczka do ogrodu zoologicznego – 16. 06. – 23. 06.
– Rozwijamy zainteresowania przyrodnicze: uczymy się rozpoznawania i nazywania zwierząt egzotycznych;
– Kształtujemy umiejętność pracy w grupie, współpracy w małych zespołach, wspieranie się podczas realizacji wspólnych działań.
– Będziemy poznawali nowe  zabawy na świeżym powietrzu, jako warunku zdrowia i odporności.
– Doskonalimy umiejętności budowania dłuższej wypowiedzi na określony temat.

Bezpieczne wakacje – 26. 06. – 30. 06.
– Poznamy charakterystyczne cechy nadchodzącej pory roku – lata
– Będziemy utrwalali umiejętność przestrzegania zasad bezpieczeństwa w chwili zagrożenia, utrwalimy rodzaj postępowania w niebezpiecznych sytuacjach – powiadamianie dorosłych, znajomość telefonów alarmowych.
– Utrwalimy zasady bezpieczeństwa podczas wycieczek nad wodę, w góry oraz uświadomienie konieczności bezwzględnego ich przestrzegania.
– Poznamy i będziemy nazywali zjawiska atmosferyczne oraz uświadomimy sobie, jakie niebezpieczeństwa mogą z nich wynikać.