Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie II – Mali Odkrywcy na miesiąc: kwiecień 2020

 

Wiosenne powroty
– zapoznawanie z pierwszymi ptakami przylatującymi na wiosnę do Polski,
– wzbogacanie wiadomości na temat wybranych ptaków, ich budowy i upierzenia,
– rozwijanie spostrzegawczości i wrażliwości dotykowej oraz sprawności manualnej,
– wzbogacenie wiadomości na temat wyglądu i zwyczajów bociana,
– wzbogacanie wiadomości na temat zwyczajów ptaków wiosną,
– wzbogacanie wiadomości na temat wybranych gatunków ptaków,
– zapoznanie z pierwszymi motylami spotykanymi wiosną,
– utrwalanie wiadomości na temat ptaków,
– aktywizowanie logicznego myślenia poprzez rozwiązywanie zagadek,
– wdrażanie samodzielnego rozbierania się i ubierania.

Wielkanoc
– zapoznanie z tradycjami wielkanocnymi,
– kultywowanie tradycji, zwyczajów rodzinnych związanych ze świętami Wielkanocy przejmowanych od pokoleń.
– rozwijanie sprawności manualnej i koordynacji wzrokowo-ruchowej,
– zwracanie uwagi na wykorzystanie całej powierzchni kartki podczas rysowania,
– rozwijanie umiejętności liczenia,
– wdrażanie samodzielności,
– wdrażanie nawyku pomagania w pracach domowych.

Wiosna na wsi
– utrwalanie nazw zwierząt z wiejskiego podwórka,
– zapoznanie z pracą rolnika,
– utrwalanie nazw i wyglądu zwierząt wiejskich – dorosłych i młodych,
– zwracanie uwagi na różnice w wyglądzie osobników – dorosłego i młodego,
– rozwijanie dykcji i artykulacji podczas śpiewania piosenki,
– rozwijanie poczucia rytmu,
– rozwijanie umiejętności klasyfikowania,
– rozwijanie umiejętności liczenia,
– rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej,
– wzbogacanie wiadomości na temat zwierząt wiejskich,
– utrwalanie nawyku pomagania w domu i samodzielności w codziennych obowiązkach.

Dbamy o przyrodę
– kształtowanie postawy proekologicznej,
– rozwijanie umiejętności samodzielnego wypowiadania się,
– zachęcanie do obserwowania przyrody,
– zachęcanie do uprawiania roślin,
– rozwijanie umiejętności matematycznych,
– rozwijanie spostrzegawczości i percepcji słuchowej,
– rozwijanie sprawności ruchowej,
– zachęcanie do dbania o środowisko,
– poznawanie właściwości fizycznych wybranych odpadów,
– kształtowanie nawyków ekologicznych,
– rozwijanie umiejętności klasyfikowania i sprawności manualnej,
– utrwalanie wiadomości na temat sposobów ochrony przyrody,
– poszerzania umiejętności samodzielnego ubierania.