Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie II – Mali Odkrywcy na miesiąc: listopad 2021

 

Moja rodzina
– Zna imiona bliskich ze swojej rodziny,
– potrafi określić stopień pokrewieństwa między osobami w rodzinie(mama, tata, siostra, brat, babcia, dziadek),
– potrafi określić ulubione sposoby spędzania wolnego czasu z rodziną,
– wzmocnienie więzi emocjonalnej z rodziną
– przestrzega umów grupowych,
– używa zwrotów grzecznościowych, mówi Dzień dobry wchodząc do sali przedszkolnej, wita się z kolegami,
– liczy w zakresie 5.

Mój dom
– Zna swój adres, nazwę swojej miejscowości i Kraju,
– Wie jak wygląda flaga Polski,
– Śpiewa pierwszą zwrotkę hymnu, wie jak zachować się w trakcie śpiewania hymnu,
– Uważnie słucha utworu literackiego i potrafi odpowiedzieć na proste pytania dotyczące jego treści,
– Potrafi wydzierać kawałki papieru – wspomaganie pracy motoryki małej

Moje prawa i obowiązki
– Podejmuje obowiązki dyżurnego i rozumie, że ma określone obowiązki w domu i przedszkolu;
– Stara się utrzymać porządek wokół siebie,
– Pomaga rodzicom w wykonywaniu obowiązków domowych,
– Zna nazwy podstawowych figur geometrycznych (kwadrat, trójkąt, koło), określa ich wielkość (zna pojęcia, male, średnie, duże).
– Kontynuuje rytmy 3 elementowe.

Moje zdrowie i bezpieczeństwo
– Zna zasady dbania o zdrowie i higienę, wie jak prawidłowo myć ręce i zęby
– Zna zasady zdrowego odżywiania
– Zna zasady korzystania z leków;
– Potrafi posługiwać się nożyczkami, nacina kartkę wzdłuż linii,
– Stosuje się do poleceń nauczyciela,

Co będziemy śpiewać?
Jestem Polakiem
(sł Magdalena Nowak, muz Gabriela Gąsior)

Jestem Polakiem, Polką jesteś Ty,
Klaszczemy na cześć Polski – raz, dwa, trzy!
Ty jesteś Polką, Polakiem jestem ja
Tańczymy w kółeczkach raz i dwa.

Mieszkamy w Polsce – razem Ty i ja,
niech wolnosć Naszej Polski zawsze trwa.
Ty jesteś Polką, Polakiem jestem ja.
Tańczymy w kółeczkach raz i dwa.

Gimnastyka buzi i języka
Jeż
(sł Joanna Błahitko)
Zaszumiały drzewa w parku,
Jeż się ukrył w zakamarku
Lecz po chwili zerka w lewo,
Chyba widzi jakieś drzewo.

Na tym drzewie szumią liście (szsz, szsz, szsz)
jeż się cieszy oczywiście.
Na gałęzi ptaszek śpiewa,
A wiatr liście strąca z drzewa. (szu, szu, szu)

Poszedł język, grzbiet nadstawił
i na kolce liście nabił.
Ruszył prędko ile tchu,
a wiatr szumiał szu szu szu