Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie II – Mali Odkrywcy na miesiąc: luty 2020

 

Baśnie, bajki, bajeczki 03-07.02.2020
– słuchanie wierszy, opowiadań, baśni polskich i zagranicznych autorów,
– poznawanie wybranych wartości: prawda, szacunek, szczęście, uczciwość, odwaga, poprzez literaturę, formy teatralne,
– rozwijanie umiejętności rozpoznawania i nazywania emocji,
– ocenianie zachowań postaci z literatury dziecięcej,
– zachęcanie do oglądania książeczek oraz wypowiadania się na ich temat,
– samodzielne oglądanie książeczek, czytanie na niby,
– dzielenie się informacjami na temat ulubionych książek,
– rozwijanie umiejętności uważnego słuchania tekstu,
– układanie obrazków według kolejności zdarzeń, pociętych obrazków w całość według wzoru,
– wyszukiwanie takich samych obrazków, zabawek, przedmiotów
– układanie historyjki obrazkowej (3 obrazki) według kolejności zdarzeń.
– liczenie wyodrębnionych przedmiotów z wymienianiem liczebników głównych, w zakresie dostępnym dziecku; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika,
– porównywanie przedmiotów; klasyfikowanie ich ze względu na jakość (np. barwa, wielkość) i przynależność (np. klocki do klocków, kredki do kredek),
– układanie dowolnych kompozycji z klocków w kształcie figur geometrycznych,
– dostrzeganie rytmu w ciągu ułożonych przedmiotów, próby kontunuowania dostrzeżonego rytmu,
– wycinanie, wydzieranie, składanie papieru,

Muzyka wokół nas 10-14.02.2020
– zapoznanie z nazwami i brzmieniem wybranych instrumentów,
– uczestniczenie w zabawach w kąciku muzycznym; poznawanie grzechotki, kołatki, bębenka, tamburynu,
– poznawanie sposobu gry na instrumentach perkusyjnych,
– tworzenie własnych instrumentów z dostępnych materiałów, w tym materiałów odpadowych,
– próby akompaniamentu do piosenek na wykonanych instrumentach,
– rozpoznawanie różnych odgłosów, dźwięków dochodzących z bliskiego otoczenia,
– rozpoznawanie dźwięków poznanych instrumentów perkusyjnych,
– rozpoznawanie i naśladowanie różnych odgłosów, np.: wybranych zwierząt, pojazdów
– odtwarzanie proponowanego rytmu (klaskanie, tupanie),
– pobudzanie i rozwijanie aktywności twórczej,
– odbieranie i nazywanie wrażeń słuchowych,
– liczenie wyodrębnionych przedmiotów i usłyszanych dźwięków z wymienieniem liczebników głównych w zakresie 4; dostrzeganie roli ostatniego liczebnika,
– rozwijanie umiejętności budowania prostych zdań,
– wypowiadanie się na temat obrazka,
– rozbudzanie zainteresowań muzycznych,
– rozwijanie sprawności manualnej,
– zapoznanie z rolą muzyki w życiu człowieka,
– nazywanie i rozróżnianie wybranych instrumentów muzycznych.

Zwierzęta dżungli i sawanny 17-21.02.2020
– zachęcanie do uważnego słuchania opowiadania,
– zapoznanie z wybranymi zwierzętami egzotycznymi żyjącymi w dżungli lub na sawannie,
– rozwijanie spostrzegawczości wzrokowej,
– rozwijanie sprawności manualnej, fizycznej,
– poszerzanie wiadomości na temat wybranych owoców egzotycznych,
– poznawanie właściwości bananów i fig, w tym walorów smakowych,
– utrwalanie wiadomości na temat zwierząt egzotycznych,
– malowanie palcami, dłonią, pędzlem,
– lepienie z plasteliny, masy solnej, masy papierowej,
– wycinanie, wydzieranie, składanie papieru.

Projekt Zawody 24-28.02.2020
– budowanie wiedzy dzieci o świecie społecznym – zapoznanie z różnymi rodzajami zawodów,
– poznawanie zawodów osób pracujących w bliskim otoczeniu przedszkola; nazywanie ich czynności, narzędzi, przyborów potrzebnych im do pracy,
– gromadzenie informacji na temat pracy osób w różnych zawodach (dostępnych bezpośredniej obserwacji),
– określanie roli różnych zawodów w życiu społecznym,
– zwrócenie uwagi na wartość pracy ludzkiej,
– zapoznanie dzieci z atrybutami charakterystycznymi dla danego zawodu,
– organizowanie sytuacji sprzyjających poszerzaniu zasobu słownictwa o nowe nazwy i związane z nimi pojęcia,
– doskonalenie umiejętności pracy – indywidualnej, w parach i w grupach,
– rozwijanie umiejętności argumentowania swojego wyboru,
– kształtowanie zdolności prezentowania się na forum grupy.