Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie II – Mali Odkrywcy na miesiąc: luty 2022

 

Bajki, bajeczki
– Budzenie zainteresowania literaturą dla dzieci.
– Rozmowa na temat różnych rodzajów książek oraz ich znaczenia w życiu człowieka.
– Wzbogacanie wiedzy na temat teatru; utrwalanie zasad zachowania obowiązujących podczas wizyty w teatrze; odgrywanie scenek sytuacyjnych w teatrze cieni według ustalonego scenariusza.

Muzyka wokół nas
– Wzbogacanie wiadomości na temat instrumentów muzycznych, poznawanie ich nazw.
– Poznawanie dawnych i nowoczesnych urządzeń służących do rejestrowania i odtwarzania muzyki; muzykowanie na wybranych instrumentach perkusyjnych.
– Wzbogacanie wiadomości na temat wielkiego polskiego kompozytora – Fryderyka Chopina; rozwijanie umiejętności uważnego słuchania utworu muzycznego; wyrażanie przeżyć w aktywności plastycznej i ruchowej.

Nie jesteśmy sami w kosmosie
– Poznawanie obiektów i zjawisk występujących w kosmosie, wyglądu i nazw planet Układu Słonecznego.
– Przybliżanie sylwetki wielkiego polskiego astronoma – Mikołaja Kopernika; poszerzanie wiedzy na temat Słońca i Księżyca oraz przyrządów służących do obserwowania kosmosu.

Lubimy sporty zimowe
– poznawanie zimowych dyscyplin sportowych
– dostrzeganie wpływu aktywności fizycznej na stan zdrowia i prawidłowy jego rozwój
– zapoznanie z zasadami bezpiecznej zabawy zimą, dostrzeganie zagrożenia płynącego z niewłaściwego zachowania na śniegu i lodzie;