Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie II – Mali Odkrywcy na miesiąc: maj 2017


Ważne wydarzenia w maju:

– Wycieczka do Teatru  „Piwnica”;
– Wycieczka do Mszczonowa „Ranczo w Dolinie”;
– Koncert „ Dziękuję Ci mamo” ( gitara);
– Dzień Mamy i Taty –  zapraszamy rodziców na uroczystość do naszego przedszkola.

Moja Ojczyzna                           
– Kształtowanie poczucia szacunku wobec dziedzictwa kulturowego:
    – przypomnienie słowa stolica;
    – poznanie zabytków Warszawy;
    – utrwalenie wiadomości o herbie Warszawy;
    – poznanie usytuowania stolicy na mapie Polski;
    – rozwijanie umiejętności skupienia uwagi;    
– Rozbudzanie zainteresowań krajem ojczystym:
    – poznanie usytuowania na mapie rodzinnej miejscowości;
    – przypomnienie konturowego kształtu granic Polski;
– Zapoznanie z utworem literackim o charakterze patriotycznym:
    – utrwalenie wiadomości o wyglądzie godła i flagi Polski; rozbudzanie poczucia dumy z bycia Polakiem
– Poznanie wyglądu strojów ludowych regionów: Podhala, Kaszub, Krakowa, Łowicza; słuchanie muzyki ludowej; utrwalenie kroków i figur krakowiaka.

W ZOO
– Wzbogacanie słownictwa; rozwijanie umiejętności słuchania ze zrozumieniem; doskonalenie umiejętności wypowiadania się pełnymi zdaniami; doskonalenie analizy i syntezy głoskowej; utrwalenie zasad dobrego wychowania;
– Rozwijanie zainteresowań przyrodniczych:
    – poznanie znaczenia określenia zwierzęta egzotyczne;
    – rozpoznawanie i nazywanie zwierząt egzotycznych;
    – kształtowanie umiejętności pracy w grupie;
– Rozwijanie umiejętności wypowiadania się na dany temat; doskonalenie umiejętności czytania i pisania; rozwijanie umiejętności dzielenia wyrazów na sylaby; wyszukiwanie w tekście wyrazów według podanego warunku.

Majowa łąka
– Rozwijanie logicznego myślenia; doskonalenie konstruowania wypowiedzi na podany temat;
– Poszerzanie słownictwa i wiadomości na temat łąki i jej mieszkańców;
– Doskonalenie umiejętności układania zdań i zabaw ruchowych z prowadzeniem piłki;
– Kształtowanie umiejętności odwzorowywania na ograniczonej płaszczyźnie układu elementów z zachowaniem ich miejsca; utrwalenie pojęcia lewa strona, prawa strona; doskonalenie dopełniania w zakresie 10;
– Wdrażanie do uważnego słuchania treści wiersza; kształtowanie umiejętności opisywania ilustracji; doskonalenie czytania zdań z odpowiednią intonacją;
– Utrwalenie zasad zachowania się w czasie wycieczek; uwrażliwienie na piękno przyrody;
– Poznanie roślin i zwierząt występujących na łące; poznanie co to jest zielnik;

Dla naszych mam
– Wzbogacanie słownika dzieci; rozwijanie zainteresowań czytaniem i pisaniem;
– Wdrażanie do okazywanie szacunku mamie i tacie;
– Kształtowanie umiejętności wypowiadania się na temat swojej mamy, pisanie wyrazu mama;
– Nauka wiersza na pamięć o tematyce rodzinnej;
– Doskonalenie umiejętności rozpoznawania figur geometrycznych i liczenia w zakresie 10;
– Kształtowanie siły, zwinności i mocy przez łączenie biegu, czworakowania i skoków;
– Rozwijanie umiejętności rozpoznawania instrumentów perkusyjnych i umiejętności grania na nich, wdrażanie do śpiewania piosenki, rozwijanie poczucia rytmu;
– Rozwijanie kreatywności i zdolności plastycznych, wdrażanie do starannego rysowania.