Zamierzenia dydaktyczno-wychowawcze w grupie II – Mali Odkrywcy na miesiąc: październik 2017

 

Wydarzenia w grupie „Mali Odkrywcy” w październiku:
– „Straż pożarna w przedszkolu” – spotkanie ze strażakami, zapoznanie ich z trudna pracą.
– Wycieczka do parku – wzbogacanie i uściślanie wiadomości przyrodniczych oraz zapoznanie zachodzącym jesienią.
Zajęcia otwarte dla Rodziców 18.10.2017 roku [środa godzina 16.00] – SERDECZNIE ZAPRASZAMY.

 

W zdrowym ciele zdrowy duch…
– Poznajemy jak odżywiać się zdrowo, wdrażając witaminowe abecadło;
– Dowiadujemy się o różnych dyscyplinach sportu, słuchając sportowych ciekawostek;
– Uczestniczymy w grach, zabawach i ćwiczeniach gimnastycznych ze współzawodnictwem w Sali i na powietrzu;
– Organizujemy grupową olimpiadę sportowa;

Jesienią w parku…
– Poszerzamy wiedzę na temat środowiska przyrodniczego oraz obserwujemy zmiany zachodzące w przyrodzie jesienią;
– Gromadzimy i porządkujemy materiał przyrodniczy przyniesiony z wycieczki w parku (kasztany, żołędzie, jarzębina, liście):
◦ Klasyfikujemy według jednej cechy;
◦ Przeliczamy na miarę swoich możliwości;
◦ Wykonujemy prace przestrzenne i układamy jesienne bukiety oraz kompozycje.
– Układamy rytmy zgodnie z podaną instrukcją słowną uczestniczymy w zabawach integracyjnych muzyki z plastyką wdrażając radość z możliwości malowania farbami na określony temat;
– Doskonalimy umiejętności analizy i syntezy sylabowej wyrazów, układamy proste zdania oraz dzielimy zdania na wyrazy;

W lesie…
– Poznajemy las oglądając albumy, książki, zdjęcia oraz tablice graficzne dostrzegając zmiany zachodzące w przyrodzie związane ze zmianą pór roku;
– Rozwiązujemy zagadki o tematyce leśnej, słuchamy „Leśnych odgłosów” uczestnicząc w ciekawych zabawach słuchowych;
– Poznajemy leśne zwierzęta i słuchamy ciekawostek przyrodniczych na ich temat;
– Czytamy globalnie wyrazy las, tropimy – wyszukujemy głoskę L w zabawach słuchowych. Wyszukujemy przedmioty zaczynające się na głoskę L;
– Uczestniczymy w zespołowych pracach plastycznych wykorzystując różnorodne materiały, malujemy krajobrazy wykorzystując makiety;
– Szukamy odpowiedzi na nurtujące nas pytania: „Skąd się biorą drzewa?”, „Jak zwierzęta szykują się do zimy?”;